Avaleht

Tööandjad: ettevõtluse toetamise ja arendamisega tegelevad riigile kuuluvad asutused tuleks liita

Eesti Tööandjate Keskliit tegi ettevõtlusminister Liisa Oviirile ettepaneku liita ettevõtluse toetamise ja arendamisega tegelevad erinevad riigile kuuluvad asutused üheks organisatsioniks, sest see aitaks vähendada ettevõtete halduskoormust taotlemisel ja aruandlusel ning aitaks kokku hoida nii riigi kui ka ettevõtete kulusid.

Teeme ettepaneku liita ettevõtetele erinevaid teenuseid ja toetusi pakkuvad riigile kuuluvad asutused (nagu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, KredEx, PRIA, Arengufond, KIK) ning tuua loodava organisatsiooni vastutusalasse ka need ettevõtete ja ettevõtlikkusega seotud meetmed ja tegevused (nt ettevõtlusõpe, ettevõtlusteadlikkus jm), mis täna toimivad läbi ministeeriumite, ülikoolide vm asutuste. Sama asutuse ülesandeks oleks ka teadusraha, eriti rakendusuuringuteks mõeldud vahendite kasutamine ettevõtluse konkurentsivõime tõstmiseks, kirjutas Eesti Tööandjate Keskliit ettevõtlusministrile.

Uue asutuse loomine annab Tööandjate hinnangul mitu tulemust:

  1. Oluline rahaline kokkuhoid tugistruktuuridelt ja klienditeeninduselt
  2. Selgus kliendi vaates – ettevõtja saab kogu info ja teenuse ühest kohast, ei pea esitama eri asutuste vormidel taotlusi ja aruandlust, väheneb halduskoormus.
  3. Paraneb koostöö meetmete väljatöötamisel ja vajadusel muutmisel, kuna informatsioon ettevõtjate vajaduste kohta ning tagasiside olemasolevete meetmete ja teenuste kohta laekub ühte kohta. Väheneb nö „silotornide“ probleem.

Seejuures soovime liitmisega mitte oodata aastani 2020, vaid alustada protsessiga kohe, riigireformi raames.

Ettevõtlusminister Liisa Oviir palus ettevõtlusorganisatsioonidelt arvamusi, kuidas peaks ettevõtete toetamine toimuma pärast aastat 2020, mil Eestil on kasutada tänasest oluliselt vähem Euroopa Liidu struktuurivahendeid. Loe Tööandjate täispikka vastust SIIT

 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields