Avaleht

Tööandjad ei toeta töötajate lähetamise direktiivi muutmist

Eesti Tööandjate Keskliit ei toeta direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega) muudatuste vastuvõtmist. Leiame, et kavandatud muudatustega pigem piiratakse, mitte ei suurendata teenuste ja tööjõu vaba liikumise põhimõtet. Puudub ka korralik mõjuanalüüs juba kehtiva direktiivi kohta, kuna selle täielik ülevõtmiskohustus on alles käesoleva aasta suvel, kirjutas Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar oma tagasisides Sotsiaalministeeriumile.

Direktiivi muudatusega kaotab Eesti kindlasti oma konkurentsivõimes. Olles Euroopa Liidu vanadest riikides odavama tööjõuga, siis toob see muudatus kaasa meie hindade kasvu ja konkurentsivõime vähenemise. Kaotavad töötajad, kelle töö järele nõudlus langeb Lääne-Euroopas märgatavalt, samuti teenuseid eksportivad ettevõtted. Eesti Vabariik peaks seisma selliste muudatuste vastu.

Kommentaarid konkreetsete muudatuste kohta:

  1. Lähetamise maksimaalse aja piiramine 24 kuuga – meie hinnangul oleks selline muudatuse vaidluste aluseks, kas tegemist on ikka täpselt sama ametikohaga, kuhu teine (asendustöötaja) saadetakse.  Näitena võiks tuua Eestis koondamise situatsiooni olemasolu tuvastamise töölepingu lõpetamisel ja uue töötaja tööle võtmisel.
  2. Lähetatule  kõigi sihtriigis töötamisega seotud palga osiste ja kaasnevate tasude maksmise kohustus – sellel muudatusel on kaugemale ulatuv mõju, kuna tõenäoliselt hakkavad Eesti inimesed välisriikides oma töökohti kaotama. Leiame, et tegemist on nn. vanade Euroopa riikide siseturu kaitse abinõuga, millega püütakse Ida-Euroopa riikide töötajaid eemal hoida.
  3. Liikmesriigid võivad kohustada ettevõtjaid sõlmima alltöövõtulepingud vaid ettevõtjatega, kes tagavad töötajatele teatud tasustamistingimused – selle kohustuse täitmine eeldab ettevõtetelt oma lepingupartnerite kohta kontrolli teostamist. See omakorda suurendab nende ettevõtete administratiivset koormust. Nimetatud muudatus läheb vastuollu riigi plaaniga halduskoormuse vähendamiseks. Eesti Tööandjate Keskliit on sellisele administratiivse koormuse kasvatamisele resoluutselt vastu.

Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku direktiivi 96/71/EÜ muutmiseks. Ettepanekute kohaselt piirataks lähetamise aeg maksimaalselt 24 kuuga (edasi kohalduks sihtriigi tööõigus), kehtestataks lähetatule kõigi sihtriigis töötamisega seotud palga osiste ja kaasnevate tasude maksmise kohustus, liikmesriikidele antakse võimalus kohustada ettevõtjaid sõlmima alltöövõtulepingud vaid ettevõtjatega, kes tagavad töötajatele teatud tasustamistingimused (sh tingimused, mis tulenevad seadusest või kollektiivlepingutest, mis ei ole üldkohaldatavad, vaid sektori- või ettevõtte põhised) ning lähetatud renditöötajatele kohaldataks sihtriigi tööõigust võrdselt lähetuse sihtriigi siseste renditöötajatega.

Eesti seisukohti eelnõu suhtes on kavas arutada 13.04.2016 EL koordinatsioonikogus ning valitsuse 21.04.2016 istungil.

Euroopa Komisjoni muudatusettepanekuid ei toeta ka Euroopa tööandjate ühendus BUSINESSEUROPE.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields