Avaleht

Tööandjad avaldasid erakondade programmide monitooringu

Eesti Tööandjate Keskliit avaldas täna oma kodulehel analüüsi, kus võrreldakse erakondade programme majanduse ja ettevõtluse vaatest. Kommenteeritud analüüs on abiks valijale oma valimiseelistuse kujundamisel.

Täna avaldas Tööandjate Keskliit oma kodulehel analüüsi, mis vaatleb erakondade programme tööandjate jaoks kõige olulisematest teemadest lähtudes:

  • Mis on majanduse põhiprobleemid ja väljakutsed?
  • Millised olid ettepanekud Tööandjate manifestis ja kuidas neid on programmides kajastatud?
  • Milliseid alternatiivseid lahendusi on erakonnad pakkunud?

„Meie hinnang ei kandideeri absoluutse tõe kriteeriumile, kuid see on Tööandjate vaade suuremate ja suurema tõenäosusega Riigikogusse pääseda võivate erakondade programmidele. Olgu see analüüs abiks neile, kes pole oma valikut veel teinud või neile, kes tahavad sisuliselt mõista kelle valikud meie elu enim mõjutama hakkaksid,“ ütles kommentaariks Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar. 

Analüüs on esitatud kahel kujul – lühikommentaaridena teksti kujul ning põhjalikuma võrdleva koondtabelina alla laetava Exceli tabelina. Exceli tabelis on tööandjaid huvitavate teemade võrdlus tähistatud värvidega, kus roheline tähistab teema esinemist programmis, kollane ääri-veeri vähest mainimist ja punane teemakäsitluse puudumist või vastupidise eesmärgiga käsitlust.

Tööandjad avaldasid möödunud aasta septembris oma manifesti „AJAGA VÕIDU“, mis võttis kokku Tööandjate olulisemad riigijuhtimist, majandust ja ettevõtluskeskkonda puudutavad teemad ja ettepanekud.

7. veebruaril toimub Tööandjate aastakonverents Tuulelohe lend, kus kõiki manifesti teemasid ja erakondade programme võrdlevad ja kommenteerivad Tööandjate liikmed Taavi Veskimägi, Elering (majanduskeskkond ja maksud), Kai Realo, Circle K (tööturg), Hando Sutter, Eesti Energia (haridus) ning lisaks Jüri Raidla, advokaat, Riigireformi SA (riigireform).

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields