Avaleht

Tööandjate seisukohad juulikuus

Maksukorralduse seaduse ja elektroonilise side seaduse muutmine

Eelnõu kohaselt on maksuhalduril õigus põhjendatud kahtluse korral läbi viia üksikjuhtumi kontroll maksuõigusrikkumise ennetamise ja avastamise eesmärgil. Eesti Tööandjate Keskliit on seisukohal, et põhjendatud kahtlus on suurel määral maksuhalduri subjektiivne hinnang, kuidas ta tõlgendab olemasolevat teavet ning edastab selle sisu pädevale isikule, kes otsustab ennetustegevuse vajalikkuse. Leiame, et maksuõigusrikkujate vastutusele võtmiseks on Maksu-ja Tolliametile sätestatud piisavalt õigusi. Lisaks on viimastel aastatel on ettevõtjatele lisatud üha enam kohustusi, nagu töötamise registri täitmine, iga 1000 eurost suurema arve deklareerimine jms.

Samuti soovitakse eelnõuga kohustada sideettevõtjaid andma maksuhaldurile teavet klientide kohta. Üheks põhjenduseks on toodud maksujuurdlused, mille puhul uuritakse juhtumeid, kus kasutatakse korteriomandit büroona, kuid samas on sidelepingud (telefon, internet, TV) vormistatud füüsiliste isikute nimele. Eesti Tööandjate Keskliidu arvates toob selline kontroll pigem kaasa üldise vastuseisu Maksuameti tegevusele, samas probleemi ei lahenda – lepingud registreeritakse lihtsalt ümber äriühingu nimele. Sama kehtib ka juhtumite puhul, kus äriühing nimele on vormistatud mitu sidelepingut, kuid töötajaid registreerituid ei ole. Leiame, et kavandatud muudatus ei ole proportsionaalne, arvestades seatud eesmärki ning sellega kaasnevat riivet eraisikute privaatsusõigusele.

Riigilõivuseaduse muutmine

Eesti Tööandjate Keskliit on seisukohal, et riigilõivude suurenemisega peaks tõusma ka teenuse osutamise kvaliteet riigi poolt. Kuna töövoog jääb ametnikel samaks, siis tekib küsimus, kuidas aitab riigilõivude tõstmine teenuse osutamist kvaliteetsemaks muuta.

Eesti Tööandjate Keskliidu liikmete üldine ootus on, et riigivalitsemine tervikuna muutuks efektiisemaks. See tähendaks riigi tegevuste digitaliseerimist ning seejuures kulude langust. Kooskõlastusringile saadetud riigilõivuseaduse muutmise eelnõuga on planeeritud riigilõive tõsta mõnel juhul lausa kümme korda. Riigi tegevuse efektiivistamisel peaks aga suund olema vastupidine.

Kõrgelt kvalifitseeritud töötajate direktiiv

Eesti Tööandjate Keskliit toetab kõrgelt kvalifitseeritud töötajate direktiivi 2009/50/EÜ Vabariigi Valitsuse seisukohtade eelnõud. Arvestades aina kasvavat kvalifitseeritud tööjõupuudust Eestis, rõhutame, et oluline on jätta liikmesriikidele õigus ise otsustada, kui palju ning millistel tingimustel välismaalasi riiki lubatakse.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields