Avaleht

Tasub teada: kuidas käib haiguspäevade hüvitamine seaduse jõustumiseni?

Riigikogu otsustas 28. detsembril erakorralisel istungil, et jätkub senine haiguspäevade hüvitamise kord. Selle järgi on esimene haiguspäev töötaja omavastutusel ja tööandja maksab hüvitist teisest kuni viienda ning haigekassa alates kuuendast haiguspäevast. Foto: Polina Tankilevitch/Pexels

Riigikogu pikendas aasta lõpus senist haiguspäevade hüvitamise korda, kuid seadus ei ole veel jõustunud (täiendatud 06.01 – Vabariigi President kuulutas välja töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning ravikindlustuse seaduse muudatused 06.01.23). Kuidas seni haiguspäevi hüvitada, sellele aitab vastata Haigekassa.

Kui inimene on haigestunud aasta algul, kas peaks ühendust võtma haigekassaga, et saada selgust haigushüvitiste maksmise osas?

Nagu eelnevatel aastatelgi, siis ka 2023. aasta alguses viibib töövõimetuslehtede väljamaksmine haigekassa poolt neile kindlustatutele, kelle töövabastusperiood algab jaanuaris. Hüvitise maksmine viibib seoses maksu- ja tolliameti 2022. aasta tuludeklaratsioonide menetlemisega.

Töövõimetushüvitist arvutatakse 2022.a. sotsiaalmaksuga maksustatud tulu alusel, mille andmed edastab haigekassale maksu- ja tolliamet. Alustame hüvitiste väljamaksetega, kui maksu- ja tolliamet lõpetab 2022. aasta deklaratsioonide töötlemise.

Prognoosime, et haigekassa alustab 2023. aastal alanud haiguslehtede hüvitamist jaanuari keskpaigas.

Kui inimestel tekib siiski küsimusi, palume võtta ühendust haigekassaga aadressil info@haigekassa.ee või +372 669 6630.

Millisel viisil jätkatakse haiguspäevade hüvitamist alates uuest aastast?

2023. aasta jaanuaris alanud haiguslehtede hüvitamise kohta vt. vastust eelmise küsimuse juures.

Senine ajutine haiguspäevade hüvitamise kord, mille järgi makstakse töötajatele haigestumise korral hüvitist alates teisest päevast, pikeneb 30. juunini 2023.

Kuidas peaksid käituma tööandjad, kes on ajutise korra alusel haiguspäevade eest maksnud teisest kuni viienda päevani?

Üldjuhul maksavad tööandjad töötajatele haigushüvitise koos kuupalgaga, st jaanuari lõpus või veebruari alguses. Kui aga tööandjad maksavad töötajatele hüvitist kuu keskel teisest viienda päevani, siis pärast seaduse välja kuulutamist ei pea tööandjad hüvitise maksmisel midagi muutma.

Milline on olnud haigushüvitiste väljamaksmise keskmine tähtaeg seni?

Haigekassa hüvitab korrektsete andmetega haiguslehe üldjuhul 1-2 päeva pärast seda, kui tööandja on oma töötaja töövõimetuslehe andmed kinnitanud.

Ligi 2-3% töövõimetuslehtede andmetest vajavad täpsustamist või korrigeerimist. Sel juhul hüvitab haigekassa töövõimetuslehe viivitusega, mis on põhjustatud andmete täpsustamisest ja korrastamisest.

Ravikindlustuse seaduse alusel on haigekassal kohustus töövõimetusleht hüvitada 30 kalendripäeva jooksul pärast töövõimetuslehe korrektse andmekoosseisu laekumist haigekassale.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields