Avaleht

Tagasiside madalama aktsiisimäära kehtestamisele intensiivse maagaasi tarbimisega ettevõtetele

Täname Riigikogu rahanduskomisjoni võimaluse eest veelkord kommenteerida Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõud (nr 699 SE). Eelnõuga kehtestataks madalam aktsiisimäär intensiivse maagaasi tarbimisega ettevõtte tarbitud maagaasile. Gaasi-intensiivseks ettevõtteks loetakse eelnõu kohaselt ettevõte, kelle maagaasi kulu moodustab vähemalt 13% lisandunud väärtusest. Kinnitame, et suurtarbija erand on oluline eksportiva tööstuse konkurentsivõime säilitamiseks ja investeeringute meelitamiseks, kuid muret tekitav on, et kõrge intensiivsusnorm ei võimalda suurtel maagaasitarbijatel reaalselt soodsamale aktsiisimäärale kvalifitseeruda.

Jääme kindlaks oma varemgi esitatud seisukohale, et gaasi-intensiivsuse kriteerium peaks olema madalam. Teeme ettepaneku kehtestada gaasi-intensiivsuse kriteeriumiks maksimaalselt 5%, nagu seletuskirjas toodud mineraloogiliste protsesside keskmine tase 2014-2016. Mineraloogilistes protsessides kasutatav kütus ja elekter on juba aktsiisist vabastatud. See tase oli indikaatorina ka varem avalikult arutlusel. On põhjendamatu, miks sellest kõrgema intensiivsustasemega ettevõtted jäävad soodustuse alt välja nüüd, kus hakkame samal põhjusel erandit laiendama. Intensiivsuskriteeriumi toomine 5%-le viiks 2019 eelarvekulu ca 4 miljoni euroni, mis on ikkagi pea kolm korda väiksem summa, kui maagaasi 25-protsendilise aktsiisitõusuga ettevõtetelt 2019 ära võetakse.

Kokkuvõttes avaldame veelkord muret, et heast ideest, kuidas Eestisse kapitali sissevoolu suurendada, on saamas olulise reaalse mõjuta muudatus. Selleks, et elektri- ja maagaasiaktsiisi muudatused reaalselt majandust turgutama saaksid hakata, tuleb mõlemal juhul energiaintensiivsuse kriteeriumit vähendada. Riigikogul on praegu võimalus maagaasi osas see parandusettepanek teha. Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ettepanek on maagaasi intensiivsete ettevõtete intensiivsuskriteerium kehtestada maksimaalselt 5% tasemel.

Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields