Avaleht

Sügisel jätkuvad Tööinspektsiooni infohommikud tööandjaile

Sügisel jätkab Tööinspektsioon infohommikute ja ümarlaudadega üle Eesti. Teemadeks on „Mida tasub teada töösuhetest?“, „Edu läbi töökeskkonna juhtimise“, „Öötööga seotud ohtud, sh sellest tingitud terviseriskid“, „ Kutsehaigus, selle uurimine tööandja poolt, kutsehaigestumise raporti täitmine“ ja  „Tööst põhjustatud haigestumine – üks samm kutsehaiguseni. Tööandja ennetustegevus tööga seotud haiguste vältimisel“.

Infohommikute ja ümarlaudade kirjeldused:

Edu läbi töökeskkonna juhtimise
Infohommikute „Edu läbi töökeskkonna juhtimise“ eesmärgiks on anda väikese ja keskmise suurusega ettevõte juhtidele ja töökeskkonnaspetsialistidele teoreetilisi teadmisi ja praktilisi soovitusi töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi loomiseks või parendamiseks ning sisekontrolli tõhustamiseks ja anda nõu töökeskkonnaalase tegevuse erisustest vähenenud töövõimega töötajate puhul. Infohommikuid viivad läbi töökeskkonna nõustamise osakonna konsultandid.

Öötöö
Öötöö temaatikale pühendatud ümarlaudadel tahab Tööinspektsioon juhtida tööandjate, töökeskkonnaspetsialistide ja töökeskkonnavolinike tähelepanu  öötööga seotud terviseohtudele. Öösel töötamine inimesele ei ole tavapärane tööaeg. Seetõttu tuleb pöörata ka rohkem tähelepanu kõikidele töökeskkonnas esinevatele riskidele, mis võivad tekkida. Öösel  ei pruugi suureneda risk tööõnnetuse tekkeks, vaid öösel töötamine on ka mitmete haiguste ja haigusseisundite põhjustajaks.
Ümarlaual tutvustatakse Tööinspektsiooni poolt läbi viidud sihtkontrolli selles valdkonnas ja öösel töötamise juriidilise aspekte. Töötaja terviseohtudest nii füüsilise kui vaimse tervise seisukohast räägivad Eesti Unemeditsiini Seltsi esindajad.

Kutsehaigus ja tööandjapoolne uurimine
Kutsehaigestumise teatis on kahtlemata ebameeldiv kiri tööandja postkastis, kuid tähelepanuta seda jätta ei saa. Tööandja peab läbi viima ettevõttesisese uurimise juhtumi asjaolude selgitamiseks. Uurimise tulemusena peab koostama kutsehaigestumise raporti. Tööinspektsiooni aastatepikkune kogemus kutsehaigestumise uurimisel on näidanud, et enamik tööandjaid jääb hätta kutsehaiguse uurimise läbiviimise ja tulemuste vormistamisega. Siinkohal soovibki Tööinspektsioon tööandjatele appi tulla ning anda juhiseid, millele keskenduda uurimise läbiviimisel ning kuidas õigesti täita kutsehaigestumise raportit.

Tööst põhjustatud haigus – üks samm kutsehaiguseni
Mis on tööst põhjustatud haigus? Miks neid diagnoositakse? Mis tavaliselt järgneb tööst põhjustatud haigestumise diagnoosimisele? Nendele küsimustele annavad sellel ümarlaual vastuse Tööinspektsiooni töötervishoiu tööinspektorid.

Mida tasub teada töösuhetest?
Töösuhete alaste infohommikute „Mida tasub teada töösuhetest?“ eesmärgiks on töötajate ja tööandjate teavitamine põhilistest asjadest, mida töösuhtes peab teadma, näiteks millist lepingut sõlmida, kuidas toimub lepingu sõlmimine, kuidas lepingut muuta, milline on töö- ja puhkeaja regulatsioon, kuidas on reguleeritud puhkuste kasutamine ning kuidas töösuhet korrektselt lõpetada.

Toimumise kuupäevad ja asukohad leiad SIIT.  

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields