Avaleht

STEP-programm aitab probleemse taustaga noored tööle

Alates veebruarist on käimas Eestis noorte tööturule kaasamise programm STEP, mis on mõeldud 15-26- aastastele noortele, kes on toime pannud mõne süüteo ning kes hetkel ei tööta ega õpi, kirjutab STEP-programmi arendusjuht Mihkel  Velström.

STEP-i eeskujuks on Taanis läbiviidav programm High:five, mille toel on 10 aasta jooksul töö leidnud juba ligi 1500 noort, sellega on tänaseks liitunud üle 1600 ettevõtja ja programm on ka majanduslikult väga efektiivne.

STEP-programmi aluspõhimõte on, et tööle ei võeta õigusrikkumine, vaid inimene. Oluline on, et noor avaldab ise soovi programmis osaleda, teeb läbi vajalikud sammud, osaleb nõustamises ja näitab, et on huvitatud töökoha leidmisest. Mingit allahindlust kellelegi ei tehta. See on tähtis, sest STEP soovitab tööandjatele ainult neid noori, kes tõesti tahavad tööd teha ja teevad ka, vastasel juhul kaotaks programm oma usaldusväärsuse. Seepärast valib STEP noori hoolikalt.

Kui programmis osalemise nõudmised on täidetud, kohtub noorega, kes tahab programmis kaasa teha, mitmel korral nõustaja. Nõustaja uurib tema tausta ja huvisid, aitab üles leida tema tugevad küljed ja esitab ka endale küsimuse: kui ma oleksin tööandja, kas palkaksin selle inimese sellele tööle? Noor saab tööintervjuule minna siis, kui nõustaja on noores ja ta võimetes kindel. Seejärel otsitakse noorele tööandja, kes just selliste huvide ja oskustega töötajat vajab. STEP-programmi kaudu soovitatakse noori tööandjatele, kes on programmiga liitunud ja tööandjal on alati võimalus öelda, et ta ei soovi hetkel just seda kindlat noort või üldse kedagi tööle võtta. Tööandja ja STEP-programmi koostöö põhineb avatud kaartidega läbirääkimisel, tööandjale ei kaasne programmiga liitumisel mingeid kohustusi.

Mis kasu saab programmist tööandja?

Hiljutisel Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi üritusel jäi mulle meelde ühe tööandja ettekandes kõlanud lause: „Tööandjatel on võimalus näidata, millises ühiskonnas me tegutseda ja elada tahame“. Selliste ettekannete kuulmine on andnud mulle kindla teadmise, et tööandjad tahavad ühiskonda panustada ja seda oma tegevusega paremaks muuta. Mõned tööandjad on juba varem soovinud selliseid noori aidata, kuid neil puudus mehhanism, kuidas seda teha.

Vastutustundliku ettevõtlusega tegelemine on tööandjale kvaliteedimärgiks, mis aitab sõpru ja kliente juurde võita. Hoolimine ja aitamine tõstab alati mainet. Samas saab tööandja endale motiveeritud ja lojaalse töötaja, kes hindab talle antud võimalust. Lisaks ei pea tööandja kulutama aega töötajate otsingule, kuna programm pakub neile välja sobivaid töötajaid.

STEP-programmis on tööandjatel eraldi nõustaja, kelle poole küsimustega pöörduda. Tööandjate nõustaja tutvustab tööandjatele programmi ja võimalusi sellega ühineda ning toetab tööandjat ka pärast STEP-programmiga liitumist. Programmi meeskond on nõu ja jõuga abiks tööandjatele nii kaua, kuni nad seda soovivad.
STEP-programmiga liitumise järgselt palume tööandjal leida oma töötajate seast noorele mentori. Mentoritele pakutakse STEP-programmis tasuta väljaõpet. Mentorid saavad täiustada oskusi, kuidas olla uuele töötajale toeks töösse ja töökeskkonda sisseelamisel.

Kuidas programm toimib?

STEP-programm rakendub esialgu Tallinnas ja Harju maakonnas. See tähendab, et tööandjad, kelle juurde noored saavad võimaluse tööle minna, peavad asuma Harjumaal (sh Tallinnas) ning noortel peab töökoha läheduses olema püsiv elukoht. STEP-programmi sihtrühm on süütegude toimepanemise eest karistatud 15-26-aastased noored, kes ei õpi ega tööta ja kes on oma minevikku jäänud ebaseadusliku tegevuse tõttu suuremas ohus jääda ühiskonnaelust kõrvale.

Kui soovid rohkem teada STEP-programmi kohta või panustada mõnel muul moel, siis võta ühendust step@step.ee. Täpsema info leiad www.step.ee.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields