Avaleht

Soovitused välispraktikantidele ja nende juhendajatele

Ericsson Eesti on kirja pannud soovitused, mida praktikandid ja nende juhendajad silmas võiksid pidada. Allpool toodud soovitused sobivad nii kohalikele kui väljastpoolt Eestit saabunud praktikantidele. Jagame personalipartnerite tähelepanekuid, mis on elust enesest. Meie praktikavajadused erinevad aastati veidi, keskmiselt on 35 – 40 praktikanti, kellest 30% on välisüliõpilastest praktikandid.

Soovitused praktikandile:

 • Kui Sind miskit huvitab, siis uuri selle kohta rohkem. Osale klubides, hachatonides, praktilistes gruppides arendusüritustel, et endas ja oma huvis selgusele jõuda ning end arendada, praktilisi kogemusi saada. Tavaline akadeemiline taust ei ole ainus, mille järgi tihedas konkurentsis eristuda. Praktilised kogemused loevad. Proovi leida oma kirg.
 • Tee korda oma CV ja too seal välja õpingud ning hobid, aga ka tasemete kaupa räägitavad keeled. Arenda inglise keelt, see on rahvusvaheline ettevõtete keel. Eestis on tugevaks konkurentsieeliseks ka vene keele valdamine. Hoia CV võimalikult lihtne.
 • Ettevõtted värbavad praktikante vastavalt vajadusele, praktikantide õpitava eriala ja CV alusel. Igale poole kandideerimine ei jäta head tooni. Vali fookus, millega oma tulevikku seod.
 • Vestlusele mine ettevalmistatuna. Uuri ettevõtte tausta ning valmista ette mõned küsimused. Vestlusel jätad hea mulje, kui küsid küsimusi.  Lihtsalt vaikimine ei vii sind edasi.
 • Ole täpne, väldi hilinemist. Eestis on kombeks pigem mõni minut varem kui hiljem kohtumiseks kohal olla. Hilinemine ei ole viisakas. Kui siiski jääd hiljaks, siis katsu ette hoiatada.
 • Tule kohale siis, kui Sind on kutsutud. Kutsumata ettevõttesse tulek ei ole Eestis tavaks ega näita initsiatiivi vaid pigem liigset pealetükkivust. Sama kehtib ka täiendava kontakti võtmise kohta ükskõik kas telefoni või e-maili teel. Ettevõte annab tagasiside ja Sinuga võetakse kindlasti ühendust. 
 • Kui oled praktikale saanud, siis püüa mitte ülehinnata oma oskusi ja teadmisi ja võta vastu väljakutse, mis alguses võib tunduda väike. Ole avatud õppimisele ning arengule. Püüa olla iseseisev, kuid julge vajadusel ka abi küsida, probleemidest märku anda.
 • Väldi pealetükkivat suhtlusstiili, püüa väljendada sõbralikult ja viisakalt, ära nõua. Ettevõttes, kus töötab mitmeid inimesi ei pruugi Sinu küsimus olla kõige põletavam.
 • Austa ja järgi ettevõtte väärtusi, jäädes professionaalseks ka kiiretel ja pingelistel aegadel. Austa teisi – töötajaid, juhte ja nende otsuseid ning täida antud lubadusi, kokkuleppeid.
 • Ole valmis töötama multikultuursetes tiimides käitudes kultuurierinevusi arvestavalt. Hoolimata Sinu kodumaa kultuurist lähtu töökoha maa (Eesti) kultuurinormidest. “Ei” tähendab Euroopa kultuuriruumis “Ei”.
 • Praktikale soovijaid on tavaliselt palju, konkurents on tihe tudengite hulgas. Eristuvad kompetentsed ja arengule avatud sobiva suhtumise, väärtustega praktikandid.

Soovitused välistudengite juhendajatele:

 • Soovita Eestisse sisseelamisel Eesti instituudi, Work in Estonia FB gruppe nt Tallinn expats jne.
 • Uuri tudengi tulevikuplaane ja ajalist Eestiga sidumise kavatsust enne praktikakoha soovitamist. Mõni pikem projekt eeldab paiksemaks jäämist.
 • Jälgi, et välistudengi elamisluba kehtiks vähemalt 3 kuud (uue taotlemise protsess on 2 kuud).
 • Täpsusta maksuresidentsuse küsimus ning rõhuta, kui oluline on maksuametis end maksuresidendiks registreerida ning siis praktikakohta sellest informeerida.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields