Avaleht

SOL väärtustab mitmekesisust ja võrdset kohtlemist

Kinnisvara korrashoidu ja tugiteenuseid pakkuv rahvusvaheline pereettevõte SOL Baltics OÜ väärtustab teineteise austamist, mitmekesisust ja võrdset kohtlemist. Baltikumi personali- ja kvaliteedijuht Evely Gorobinski on veendunud, et enamikul vähenenud töövõimega inimestel on soov ühiskonda panustada ning olla kaasatud ja kasulikud. 

Kui palju vähenenud töövõimega inimesi SOLis töötab?
Praegu töötab meil Eestis üle 300 erivajadusega inimese. Kõik on erinevad ja täpselt nii me oma töötajaid ka võtame. Oleme palganud ühe käega noormehe ja jalaproteesiga härra. Meil töötab ka vaimse ja psüühikahäirega töötajaid. Püüame leida sobiva töölõigu igale inimesele, kes tahab kohusetundlikult panustada. Peamiselt teevad erivajadusega inimesed SOLis puhastusteenindaja, majahoidja, nõudepesija ja pesula teenindaja tööd. Kõige keerulisem on vast pimedatega, kuna meie töös on visuaalne kontroll töötulemuse üle väga tähtis. Vaimse tervise häirega töötajaid on meil mitmeid, teades nende eripära, teame, millele tähelepanu pöörata. 

Kuidas on erivajadusega inimesed teieni jõudnud?

Töötajad on meile tulnud erinevaid kanaleid pidi. Teeme koostööd liitude ja ühingutega, nagu Eesti Vaegkuuljate Liit, Terveline, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus jt. Oleme nähtavad sotsiaalmeedias ja üle Eesti toimuvatel töömessidel. Meie pikaajaline koostööpartner on töötukassa, kelle tuge ja nõu erivajadusega inimeste värbamisel kasutame. Meile on abiks olnud tugiisikuteenus, tööpraktika, samuti abi tööintervjuudel. Aastate jooksul oleme üle Eesti korraldanud oma töötajatele teabepäevi ja nõustamisi.

Kas ja milliseid kohandusi olete teinud?

Oleme valmis igasugusteks kohandusteks, kuid väga palju pole seda pidanud tegema. Küll oleme soetanud lühemat kasvu töötajale redeli, et ta ulatuks paberhoidikuid täitma ja nõusid kappi panema ning kohendanud töögraafiku nii, et täistööajaga kohal saaks osaajaga töötada mitu inimest. Vaimse tervise häirete puhul peab juht jälgima inimese seisundit ja tagama näiteks vajadusel paindlikuma ja/või lühema tööaja.                   

Kuidas olete valmistunud erivajadusega inimeste tulekuks kollektiivi?

Vähenenud töövõimega inimeste tööle võtmisel on võtmeroll vahetul juhil, kes koolitab inimese välja, liidab ta tiimiga, aitab hakkama saada meie klientide ruumides. See on vajalik, et töö oleks vajaliku kvaliteediga tehtud ning töötaja oma igapäevatööst rõõmu tunneks. Oleme juhte teadlikult koolitanud hakkama saama väga erinevate inimestega oma meeskonnas. Siin on meile olnud heaks toeks töötukassa. Kaastöötajatel võib minna harjumiseks aega, aga kuna SOL pakub teenuseid paljudele klientidele, saame leida töötajale kõige sobilikuma keskkonna ja töö.

SOL Baltics on Tööandjate Ühisuse liige, mis koondab erivajadustega inimeste tööandjaid. Samuti on SOL näituse “Püüa mind” suurtoetaja, kuna mõistab, et erinevus rikastab.

—-

SOLi kolm soovitust tööandjatele:

  • Soovitame vähenenud töövõimega inimesi julgelt tööle võtta. Alguses tasub varuda aega ning arutada kandidaadiga läbi kõikvõimalikud piirangud või erivajadused, nii füüsilised kui ka psühholoogilised. Samuti on oluline analüüsida pakutava töö ja töökoha vastavust töötaja vajadustele ning kaaluda vajadusel võimalusi töö lihtsustamiseks, töökoha kohandamiseks või tugiisiku kaasamiseks.
  • Oluline on panustada teavitustöösse. See hõlmab juhtide, töötajate ja vajadusel kliendi teadlikkuse tõstmist sellest, millega tuleb arvestada, kui kollektiiviga liitub vähenenud töövõimega töötaja. 
  • Aega tasub võtta ka töö sisu ja töötaja rolli selgitamisele, mis aitab töötajal paremini mõista talle pandud ootuseid ning ettevõttes kehtivaid kokkuleppeid. Kui töötaja alustab töötamist iseseisvalt, tuleb talle korrapäraselt tagasisidet anda ning vajadusel tuge pakkuda.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields