Avaleht

Riiklikud tasuta keele- ja kohanemiskoolitused välisriikidest saabunud töötajatele  

Üha enam Eesti tööandjad on kaasanud oma meeskondadesse välisspetsialiste ja otsivad järjest uusi võimalusi nende värbamiseks. Teistest riikidest saabujate tööle vormistamise kõrval on oluline, et inimesed saaksid võimalikult kiiresti Eesti eluga kohaneda. Seega on riik kutsunud ellu kohanemisprogrammi, et kaasata välismaalt Eestisse asunud töötajaid paremini meie ühiskonda.

Tasuta koolitused, mis pakuvad nii keeleõpet kui ka praktilist infot siinse eluga iseseisvalt hakkama saamiseks, aitavad tööandjatel hoida kokku aega ja halduskoormust, mis kulub ettevõttes välisspetsialistide toetamisekle ja ise koolituste korraldamisele. Kui töötaja tunneb end ühiskonnas hästi, siis on tal lihtsam ka oma tööandja juures töökeskkonda sisse elada ning ettevõttesse enam panustada!  

Millised võimalused on välismaalt Eestisse saabunud töötajatel?

  1. Elamisloaga ja elamisõigusega töötajatele

Riiklik tasuta kohanemisprogramm Settle in Estonia on mõeldud kõigile elamisloa ja elamisõigusega välismaalastele, kes on Eestisse saabunud viimase viie aasta jooksul.

Sageli tulevad töötajad Eestisse koos peredega. Kohanemisprogramm Settle in Estonia on abiks mitte ainult töötajatele, vaid ka nende lähedastele. Lisaks praktilistele nõuannetele annab programm Eestisse tulijatele ka hea võimaluse uusi tutvusi luua. Ühtlasi saavad välismaalased õppida programmis eesti keelt A1 ja A2 tasemel. 

Registreerumine: https://www.settleinestonia.ee/programme

  1. Ukraina sõjapõgenikest töötajatele

Kohanemisprogramm Settle in Estonia hõlmab õppemooduleid spetsiaalselt Ukrainast sõja tõttu põgenenud inimestele, kes on saanud Eestis ajutise kaitse staatuse ning tähtajalise elamisloa. Erinevalt tavapärasest kohanemisprogrammist on täisealistele ajutise kaitse saajatele suunatud koolitused neile kohustuslikud. Koolitustel osalemiseks saadab Politsei- ja Piirivalveamet välja suunamiskirjad.

Ühepäevane ajutise kaitse saajate baaskoolitus annab põhilised teadmised Eesti ühiskonnast, kultuurist ja igapäevaelu toimimisest, samuti ajutise kaitse saaja õigustest ja teenustest.  A1-taseme eesti keele õpe võimaldab omandada suhtlemiseks vajalikud eesti keele algteadmised. Koolitused toimuvad veebivormis ja kontaktõppena üle Eesti. 

Registreerumine: 

www.settleinestonia.ee/programme/temporary-protection-module

www.settleinestonia.ee/programme/temporary-protection-lang-module

  1. D-viisaga töötajatele

Riiklik tasuta e-koolituste programm New in Estonia on loodud lühiajaliselt (D-viisaga) Eestisse töötama või õppima saabunud inimestele. 

Õppevideod ning kontakt- ja veebikoolitused katavad kõiki olulisemaid teemasid alates töötaja õigustest ja kohustustest kuni igapäevaste olmeküsimusteni nagu elamistingimused, keeleõpe, arstiabi, haridusvõimalused ning pangateenused. Koolitused toimuvad nii ukraina, vene kui ka inglise keeles. 

Registreerumine: www.newinestonia.ee

New in Estonia tasuta nõustamiseminare saavad tellida ka tööandjad. Koolitusel kaetakse tööandjale vajalik info alates lühiajalise töötaja värbamisest ja viisaga seotud teenustest kuni riigi poolt pakutavate teenuste ülevaateni välismaalastele. Nõustamisseminari soov tuleb saata aadressil info@newinestonia.ee. Tööandjatele on loodud ka praktilised videod, mis jagavad teavet lühiajalise töötamise registreerimise, töötasu maksmise ja muude praktiliste küsimuste kohta: https://newinestonia.ee/et/videod/ 

Koolitustel osalemiseks tuleb töötajal valida programmi kodulehel kalendrist sobiv koolitus ja registreeruda samal veebilehel. Registreerumisel nõutav sisselogimine portaali aitab kasutaja autentida ning annab koheselt teada, kas isikul on kõik õigused koolitusel osalemiseks ning kas ta saab endale garanteeritud koha – eeskätt just füüsiliselt toimuvate koolituste puhul.

Kohanemisprogrammi Settle in Estonia viib ellu Kultuuriministeerium Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) rahastusel. Ajutise kaitse saajatele suunatud koolitusi rahastatakse riigieelarvest. Programm “New in Estonia” kuulub projekti AMIF2021-11, mida kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning Siseministeerium, projekti sisuline partner on Kultuuriministeerium. 

Foto: settleinestonia.ee

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields