Avaleht

Tööandjate ettepanekul muutub haiguspäevade hüvitamine konkreetseks perioodiks

Riigikogus 9.12.2020 vastuvõetud seadusemuudatusega väheneb töötajate omavastutus haiguspäevade hüvitamisel senise kolme päeva asemel ühele päevale ning tööandja hakkab tasuma varasema viie päeva asemel järgneva nelja päeva eest. Seadusega suureneb ka Eesti Haigekassa vastutus, kes edaspidi kompenseerib haigushüvitise kulud alates kuuendast haigestumise päevast.

„Kuna hüvitiste korra muutmine on eelkõige vajalik selleks, et koroonaviirusest põhjustatud riske vähendada, siis tegime ettepaneku kehtestada uus kord ajutiselt, “ ütles Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas. “Milline on  muudatuse reaalne majanduslik mõju tööandjatele ja haigekassale ning inimeste tervisekäitumisele, näitab aeg,” sõnas ta.

Uus haiguslehtedega seonduv regulatsioon rakendub ainult 1. jaanuarist kuni 30. aprillini 2021. aastal väljastatud haiguslehtedele. Muudatuste tulemusel tekib 2021. aastal Eesti Haigekassale 5 miljonit lisakulu, millest 2,5 miljonit kaetakse Eesti Haigekassa eelarvest ning 2,5 miljonit taotleb Eesti Haigekassa Vabariigi Valitsuse reservist. Seadus jõustub peale selle väljakuulutamist Eesti Vabariigi Presidendi poolt.

Lisaks soodustab seadus ohutu töökeskkonna loomist ja lihtsustab tööandjatel töökeskkonnanõuete täitmist. Samuti muudab see Tööinspektsiooni andmekogule esitatavaid nõudeid, uuendatakse ja täpsustatakse andmekogu eesmärki, andmekogusse kantavate andmete loetelu ja andmete säilitustähtaegu. Seaduse kohaselt tuleb töökeskkonna riskianalüüs koostada tööelu infosüsteemis või edastada see Tööinspektsioonile. Seadusega suurendatakse ka tööandja vastutust töötingimuste rikkumise eest.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadusega (257 SE) tehtud muudatuste eesmärk on vähendada haigestumisel töötajate omavastutust ning langetada inimeste haigena tööl käimise riski ning seeläbi COVID-19 haiguse levikut, öeldakse Riigikogu pressiteates

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields