Avaleht

Riigihangete seaduse eelnõu

Rahandusministeerium on saatnud kooskõlastamiseks ning esitas avalikuks konsultatsiooniks uue riigihangete seaduse eelnõu, millega võetakse üle uued Euroopa Liidu riigihangete direktiivid.

Eelnõu eesmärgiks on kaasajastada ja muuta paindlikumaks riigihangete korraldus, vähendada halduskoormust, ühtlustada piirmäärasid ning alla rahvusvahelise piirmäära riigihangete nõudeid. Muudatustega lüheneb riigihanke korraldamise aeg ning lisandub innovatsiooni toetav hankemenetluse liik.

Ootan Teie kommentaare ja ettepanekuid 11.juuniks aadressile: piia@employers.ee

Osadele ettevõttetele ning liitudele on eelnõu saadetud ka otse kooskõlastamiseks.

Palun võimalusel saata Teie ettevõtte või liidu arvamus koopiana saata ka Tööandjate keskliitu, et saaksime parema ülevaate oma liikmete seisukohtadest.

Eelnõu materjalid leiate siit:

RIIGIHANGETE_SEADUS_eelnõu_13.mai2015.pdf
RHS_SELETUSKIRI_13.mai2015.pdf
SELETUSKIRI_LISA_1_tabel.pdf
Ehitustööde_eeskiri.pdf

Euroopa_Komisjoni_teate_alusel_esitatava_info_käsitlemise_ja_edastamise_kord.pdf
Kaaskiri_kooskõlastamisele.pdf
Kogu_kasutusiga_hõlmavad_energiamõju_ja_keskkonnamõju_nõuded_maanteesõidukite_ostmisel.pdf
Riigihangete_registri_põhimäärus.pdf
Riigihangete_vaidlustuskomisjoni_põhimäärus.pdf
Tunnustatud_ehitusettevõtjate_ametliku_nimekirja_kord.pdf

Link eelnõule ja sellega seotud muudele materjalidele on järgmine:

http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/12634243-ccc4-4fd6-aa88-1f406e932532?activity=2#4rznUCGN

Lugupidamisega

Piia Simmermann

Õigusnõunik

Eesti Tööandjate Keskliit

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields