Avaleht

Riigihangete seaduse eelnõu

Esitasime riigihangete seaduse eelnõule mitmeid ettepanekuid:

Soovitasime kaaluda siduva eelotsuse kehtestamist sarnaselt maksustamise küsimusega EMTA-s. Eelnõu kohaselt Rahandusministeerium küll nõustab ja annab soovituslikke juhiseid, kuid see ei anna hankijatele piisavat kindlust otsuste korrektsuse osas. Näiteks seoses struktuuritoetuste kasutamisega maandaks siduva eelotsuse olemasolu toetuste tagasinõudmise riske, mis põhinevad riigihangete-alastel rikkumistel.

Tegime ettepaneku võimaldada hankeid projektipõhiselt osadeks jaotada, sest mõningatel juhtudel, nt konverentsiteenuse puhul (kus on eraldi ruumide rent, toitlustamine, tõlge jms) ei pruugi nende osade ühiselt hankimine anda kõige soodsamat ja/või kvaliteetsemat tulemust.

Leidsime, et hankemenetluses peaks arvestama pakkujate aktiivsust innovatsiooni investeerimisel ja täiendasime eelnõu sõnastust nõnda, et innovatsioon sisalduks hindamise kriteeriumites. Sisuliselt võiks hankijatel olla võimalus kuulutada edukaks pakkuja, kelle pakutud hind on küll mõnevõrra kõrgem kuid, kes on hankemenetluses esitanud tõendeid selle kohta, et on pakkujana olulises mahus investeerinud innovatsiooni Eesti Vabariigis.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields