Avaleht

Rahvusvahelisel konverentsil arutleti töötajate kaasamise üle

Eesti Tööandjate Keskliit korraldas 24- 25.aprillil Tallinnas 2-päevase rahvusvahelise konverentsi „ Uus koostöö mudel – töötajate osalemise suurendamine ettevõtte  finantsjuhtimises ja majandustulemustes“.

Konverentsi avades ütles Tööandjate juhataja Toomas Tamsar, et uutes oludes, kus pidevalt on vaja tõsta tootlikkust ja tootmist digitaliseerida, on vaja ka organisatsioonide juhtimises muutustega arvestada ning üha olulisemaks muutuvad kaasamine ja meeskonnatöö. Euroopa Liidus pöörataksegi järjest enam tähelepanu töötajate kaasamise protsessile lootuses  suurendada  otsuste tegemise kvaliteeti ja  vähendada nende elluviimiseks kuluvat aega.  Euroopa Liidus on vastu võetud mitmeid direktiive töötajate aktiivsemas kaasamiseks ettevõtete tegevusse, neist olulisemad  puudutavad töötajate informeerimist ja konsulteerimist kollektiivsete koondamiste ja ettevõtete ülemineku korral, kaasamise korraldamist üle-euroopalistes ja Euroopa aktsiaseltsides ning töötajate kaasamise raamistikku enam kui 50 töötajaga ettevõtetes. Eestis on direktiivis ette nähtud töötajate informeerimise ja konsulteerimise kohustus valdavas osas üle võetud Töötajate usaldusisiku seadusega, töötajate informeerimist ja konsulteerimist reguleerivad ka Töölepinguseadus ja Ametiühingute seadus.

Läti, Leedu, saksamaa ja Eesti partnerite ühine projekt „ Uus koostöö mudel – töötajate osalemise suurendamine ettevõtte  finantsjuhtimises ja majandustulemustes“ keskendus töötajate finantsosalemisele ja konverentsiga võeti kokku projekti tulemused. Konverentsil esinesid  Krista Jaakson (Tartu Ülikool), Anneli Entson (Eesti Tööandjate Keskliit), Simonas Mockevicius (Lithuanian Confederation of Industrialists),  Hanz Manzke (Nordmetall – Saksamaa metalli- ja elektroonikatööstuse tööandjate ühendus) ja Gyula Kocsis (INTERCENTAR, European University Viadrina). Projekti toetas Euroopa Komisjon.

Projekti raames valmis ka tööandjatele mõeldud infomaterjal.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields