Avaleht

Rahvusvahelise tööorganisatsiooni ILO peakonverents

28. maist 8. juunini  toimunud ILO peakonverentsi 107. istungjärgul osalesid Eesti Tööandjate Keskliidu esindajad sotsiaaldialoogi ja kolmepoolsete suhete komitee töös, mis lähtus ILO 2008.a deklaratsioonist „Sotsiaalne õiglus õiglase globaliseerumise nimel“.

Peale selle komitee töötas konverents veel järgmiste komiteede kaudu:

– ILO tõhus arengukoostöö säästva arengu eesmärkide toetamiseks
–  Naiste ja meeste vastane vägivald ja ahistamine töömaailmas

–    Konventsioonide ja soovituste rakendamise komitee

Sotsiaaldialoogi arutelul  määratleti üldiste seisukohtadena:

  • Kollektiivläbirääkimised on üks sotsiaaldialoogi vorme
  • Uuendatud üleskutse ratifitseerida ühinemise õiguse (nr 87, 1948. aastast) ja kollektiivsete läbirääkimiste konventsioonid (nr. 98, 1949.aastast)
  • Andmekaitse ja küberturvalisus
  • Mittestandardsed töötamise vormid, atüüpilised töötajad ja „platvormil“ töötajad, iseseisvad töötajad, nende kaitsesüsteemid
  • Sotsiaalpartnerite esinduslikkuse küsimused
  • Kolmepoolsus ja mittetulundusühingud

Ühes eelloetletuga kujunes küsimuseks Global Deal (Globaalne kokkulepe), mis algselt  Rootsi valitsuse initsiatiivina oli  kiidetud  heaks ka ILO ja OECD poolt.  Rahvusvaheline Tööandjate Organisatsioon (IOE) on sellele  jätkuvalt vastu seisnud, sest see võiks kaasa tuua ülemaailmsete kollektiivlepingute tekkimise välistades kohalike olude arvestamise. Komitees ja redaktsioonikomisjonis arutamise tulemusena jäeti Global Deali teema kõrvale. Kolmepoolsust järgides jõuti siiski üsna kiiresti ja üksmeelselt kõiki pooli rahuldavate seisukohtadeni sõnastades uue tegevusraamistiku, mis sisaldab meetmeid sotsiaalse dialoogi ja kolmepoolse tegevuse edendamiseks. Konverentsi komitee kutsus ILO´t üles abistama oma liikmeid sotsiaalse dialoogi tugevdamisel kõikides vormides ja kõigil tasanditel ILO standarditega  kooskõlas.

ILO tõhusa arengukoostöö komiteel arutati põhjalikult ILO arengukoostöö tuleviku üle, et toetada osalisi inimväärse töö tagamisel kõigile järgides samas säästva arengu eesmärke. Komitee liikmed olid teadlikud ka mõjust, mida hiljuti vastu võetud ÜRO resolutsioon ÜRO arengusüsteemi reformimise kohta avaldaks ILO tegevusele ja abile, eriti riikide tasandil.

Konverents jätkab töö maailmas vägivalla ja ahistamise arutelu 2019. aasta juunis ILO 100. aastapäeva konverentsil lootuses vastu võtta konventsioon, mida on täiendatud soovitusega.

Konverentsi konventsioonide ja soovituste kohaldamise komitee võttis vastu järeldused 23 üksikjuhtumi kohta, mis on seotud tööõiguse rakendamise küsimustega.

Rahvusvaheline töökonverents lõppes 8. juunil ILO juhataja G.Ryderi üleskutsega sotsiaaldialoogi “kasvatada, kaitsta ja praktiseerida”.

Eesti tööandjate esindajatena osa Eve Päärendson, Eesti Tööandjate Keskliidu rahvusvaheliste suhete juht ja Victoria Mets, Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni juriidilise osakonna juhataja.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields