Avaleht

Rahvusvaheline suhtlus septembris ja oktoobris

• 23. oktoobril toimunud Euroopa Komisjoni Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise nõuandekomitees tutvustati tööjõu mobiilsuse paketti, halduskomisjoni tegevusaruannet ja Euroopa migratsiooniprogrammi.

Uued arengud on sotsiaalkindlustuse alase elektroonilise teabevahetuse (EESSI) valdkonnas, mis koordineerib mobiilsete isikute sotsiaalkindlustust Euroopas. EESSI kolmas etapp algab järgmisel aastal ja kestab aastani 2018 ning sellega plaanitakse asendada praegu käibel olevad vormid.

Eesti tööandjaid esindas komitees ERAA juriidilise osakonna juhataja Victoria Mets.
 
• 18 septembril kiitis Euroopa Liidu Nõukogu heaks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) liikmete nimekirja järgmiseks viieks aastaks. Eesti Tööandjate Keskliitu esindab järgmisel mandaadil EMSKis rahvusvaheliste suhete juht – Eve Päärendson.

6-8 oktoobrini pidas EMSK oma uue koosseisuga esimese täiskogu, millel toimunud valimiste tulemusel alustab Eve Päärendson osalemist Tööstusmuudatuste Konsultatiivkomitees (CCMI – Consultative Committee on Industrial Change) ja kommunikatsioonirühmas ning  jätkab tagasi valituna EMSKi Jaapani seiregrupis.

Päärendson jätkab tööd ka EMSKi kolmes sektsioonis: ECO( majandus- ja rahaliit), SOC (tööhõive- sotsiaal- ja kodakondsusküsimused) ja REX (EL välissuhted). Samuti valiti Eve Päärendson EMSKi Tööandjate grupi büroosse.
 
• Eesti Tööandjate Keskliidu rahvusvaheliste suhete juht Eve Päärendson osales EMSKi Jaapani kontaktgrupi koosseisus 27.09-1.10 visiidil Jaapanis, kus toimusid kahepoolsed kohtumised partnerorganisatsioonidega Tokios ning esineti seminaridel Kobes ja Fukuokas.

Eve Päärendson esines ettekandega ettevõtjate majanduslikest ootustest EL-Jaapani vabakaubanduslepingule ja lepingu võimalikust mõjust tööhõivele, koolitusvajadusele ja oskuste nõudlusele.Teatavasti peavad Euroopa Liit ja Jaapan alates 2013 aasta märtsist läbirääkimisi vabakaubanduslepingu sõlmimiseks, millega loodetakse elavdada vastastikust kaubandust, – investeerimist, majanduskasvu ning töökohtade loomist.

Euroopa Liidu ja Jaapani vabakaubandusleppe sõlmimisel peaks ELi eksport Jaapanisse kasvama 30%, ELi SKP suurenema 0,8% võrra ning selle tulemusena loodaks 400 000 uut töökohta. Jaapani eksporti ELi kasvaks 24% võrra ning Jaapani SKP 0,7% võrra.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields