Avaleht

Pikaajaliste töötute tööturule integreerimise soovituste eelnõu

Sotsiaalministeerium on esitanud arvamuste avaldamiseks Pikaajaliste töötute tööturule integreerimist käsitleva nõukogu soovituse eelnõu.

Eelnõu järgi tuleb toetada tööotsijate registreerumist ja integreerimismeetmete suuremat keskendumist tööturu vajadustele, korraldada registreeritud pikaajalistele töötutele personaalne hindamine.

Samuti tuleb eelnõu kohaselt teha kõikidele pikaajalistele töötutele, kes jäävad noortegarantii soovituse kohaldamisalast välja, konkreetne pakkumine tööturule integreerimise lepingu sõlmimiseks hiljemalt siis, kui töötuks jäämisest on möödunud 18 kuud. Leping peaks sisaldama üksikisiku vajadustele kohandatud kava pikaajalise töötu tööturule naasmiseks.

Sõltuvalt sellest, missuguseid teenuseid liikmesriigis juba pakutakse, võib leping hõlmata nt nõustamist, abi tööotsingutel, täiendkoolitust, eluaseme- ja transporditoetust, laste- ja tervishoiuteenuseid, rehabilitatsiooniteenust jne. Teenuseid tuleks osutada ühtse kontaktpunkti kaudu, et tagada teenuste järjepidevus ja ühtsus. Samuti peaks lepingus olema selgelt välja toodud nii töötute kui ka neid toetavate organisatsioonide õigused ja kohustused. Eelnõu näeb ka ette seiremehhanismi loomise.

Eesti seisukohti eelnõu suhtes on plaanis arutada EL Koordinatsioonikogus 21.10 ning kinnitada Vabariigi Valitsuse 29.10 istungil. Ootame kommentaare ja tagasisidet hiljemalt 13.10 aadressile piia@employers.ee

Eelnõuga saab tutvuda SIIN

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields