Avaleht

Pikaajalise viisa menetluse läbiviimise muudatused

Veebruaris jõustusid siseministri määruse muudatused, mille eesmärgiks on muuta pikaajalise viisa (D-viisa) menetluste läbiviimine mugavamaks ja kiiremaks.

Muudatuste tulemusena võetakse kasutusele uus d-viisa taotlusankeet, mis on lühem, kolmes keeles ja muudetud ka ekraanil täidetavateks. Lisaks on alates 28.02.2019 võimalus d-viisa taotlust täita ka eeltäidetud viisataotluste keskkonnas, mis asub aadressil https://eelviisataotlus.vm.ee. Eeltäidetud taotluste keskkonna avaleht hakkab alates 28.02.2019 välja nägema alljärgnev ning selle kohta leiab alates homsest viited ja juhised ka Välisministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveameti kodulehekülgedelt:

Lisaks uuele D-viisa ankeedile ja eeltäidetud keskkonna kaudu andmete edastamisele väheneb ka D-viisa taotlusele lisatavate dokumentide hulk. Taotlejal tuleb edaspidi üldjuhul esitada D-viisa taotlemisel taotlus, foto, reisidokument, tervisekindlustuse leping, reisi eesmärki ja põhjust tõendavad dokumendid. D-viisa taotlemisel ei pea enam esitama Eestis viibimise ajal piisavate rahaliste vahendite olemasolu tõendavaid dokumente ja Eestis viibimise ajal majutust ja viibimiskulusid tõendavaid dokumente. Taotleja esitab vajalikud andmed taotlusel ja kinnitab taotluse allkirjastamisega, et tal on piisavad rahalised vahendid, et katta majutus- ja viibimiskulud Eestis viibimise ajal ning tagasi pöörduda oma päritoluriiki või lahkuda mõnda teise riiki, kuhu tal on õiguslik alus siseneda.

Pikaajalise viisa taotlust on võimalik alla laadida siit.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields