Avaleht

Parim regionaalne ettevõte Fortaco Eesti tähtsustab töötajate järelkasvu

OÜ Fortaco Estonia, kes on poolteise aastaga palganud ligi sada uut töötajat, võtab hea meelega praktikante ja pakub parematele püsivat tööd. Eesti Tööandjate Keskliit tunnustas ettevõtet parima regionaalse praktikakoha auhinnaga. 

“Ajal, mil valitsusliikmetel on tulnud palju tegelda Ida-Virumaa tööhõiveprobleemidega, on Fortaco Estonia meeldiv erand, kes loob pidevalt uusi töökohti ja otsib laienemisvõimalusi,” kiitis majandus- ja taristuminister Kristen Michal auhinda üle andes. “Kui inimesed suhtuvad lugupidamisega ja hästi oma töösse ning õpetavad seda edasi, väärib see tunnustust,” pöördus minister Fortaco tootmishoones töötajate poole, kes juhendavad oma töö kõrvalt praktikante. 

Praktikandist mentoriks

Mehaanikaosakonna juhataja Viktor Krell, kes on praegu noortele mentoriks, alustas 1985. aastal samas ettevõttes praktikandina. Tollal kandis see küll Baltijetsi nime.

“Õppisin Sillamäe kutsekoolis. Pärast mitut praktikat ja Nõukogude armees teenimist tulin siia tööle. Mind võeti avasüli vastu, sest näitasin end praktikal heast küljest ja jäin sellega kollektiivis meelde. Minust sai tehase parim operaator,” kommenteeris Krell. 

Metalliettevõttes erinevaid ameteid pidanud Krell on tõusnud mehaanikaosakonna juhatajaks, tema alluvuses töötab 80 inimest. Mentorina püüab ta praegustes noortest vormida sama hinnatud töötajaid. “Püüame luua praktikandile maksimaalselt head tingimused ja teeme kõik selleks, et ta kohaneks meie nõudmistega.” 

Esmajärjekorras tuleb selgitada ohutust. “Liikuvad seadmed tunduvad põnevad. Seetõttu on kõige olulisem teha selgeks ohutuse reeglid, et ei juhtuks õnnetusi,” selgitas Krell.  Praktikantide juhendajaks määratakse Fortacos mõni kogenud töötaja, kes oskab oma teadmisi edasi anda. “Inimene võib olla hea spetsialist, aga halb õpetaja. Juhendajaks sobib inimene, kes oskab töö vastu huvi tekitada ja õpetada. See on suur koormus ja vastutus.”

Krelli sõnul kulub umbes kuu, et aru saada, kas noorest saab sellel töökohal asja või mitte.  “Mõni ei tundu algul lootustandev, aga osutub tegelikult väga heaks töötajaks. Aja jooksul on näha, kas inimene jõuab õigel ajal tööle ja kas talle sobib see töö või osutub see liiga keeruliseks. Viiest kaks osutuvad tavaliselt selliseks, kes tahavad õpitud ametis töötada ja edasi areneda. Vahel isegi üllatun, et on võimalik leida nii võimekaid noori, kes on tehases töötamisest huvitatud,” arutles Krell. 
 
Noored arendavad ettevõtet

OÜ Fortaco Estonia direktor Larissa Shabunova ütles, et ettevõtte tootmismahu ja töötajate arvu kasv lähiaastail jätkub, mistõttu töö järelkasvuga on ka edaspidi äärmiselt oluline. 

“Kavandame uue tehasehoone ehitust. Kuna tööturul pole piisavalt sobivaid töötajaid, on üheks võimaluseks koostöö kutseõppeasutustega Narvas, Sillamäel ja Jõhvis, mis ühendatakse uuest õppeaastast ühtse juhtimise alla. Maksame praktika ajal keskmist töötasu ja parematele pakume tööd − see on noortele suur boonus,” ütles Shabunova.  

Mitte kõik praktikandid pole piisavalt distsiplineeritud ja selle kallal tuleb tööd teha. “Aga noorte suur pluss on see, et nad on valmis arenema. Noored ei pruugi olla kvalifitseeritud, aga neile on lihtsam uut õpetada,” lisas Shabunova.

Narva kutseõppekeskuse direktor Riina Veidenbaum tõdes, et koolil on praktika koostööpartnereid üle Eesti, aga Fortaco on etalon. Tema sõnul on ettevõttel väga läbimõeldud süsteem uute töötajate koolitamiseks ja olemasolevate täienduskoolituseks.  “Eelmisel õppeaastal viis Fortaco sisse süsteemi, et meie õpilased peavad praktikale saamiseks tegema proovitöö. Koolijuhina hindan seda väga kõrgelt, sest proovitööga saame tagasisidet õpetamise kvaliteedi kohta,” kommenteeris Veidenbaum.

Veidenbaum kiitis ka Fortaco positiivset häälestust: “Nad on alati valmis vastu võtma meie õppijate gruppe ja õpetajaid, kes soovivad stažeerida. Sest olgem ausad, kui kutseõpetaja ei ole pikka aega olnud ettevõttes, kaotab ta elava sideme töömaailmaga. Ja õppijad teavad, et tuleb olla praktikal väga tubli − ainult siis tehakse ettepanek tulla tööle.” 
 
Regionaalne mõju 

Eesti Tööandjate Keskliidu haridusnõunik Anneli Entson ütles, et Fortaco puhul sai konkursil “Parim praktikakoht” määravaks regionaalne aspekt. 

“Ettevõte teeb oma piirkonnas väga head koostööd kutseõppeasutustega. Neil on ka mõju hariduse korraldusele. Nii kutsekoolidele kui ülikoolidele antakse tagasisidet, et õppekavad vastaksid paremini tööturu vajadustele,” selgitas Entson valiku põhjuseid.  

Entsoni sõnul on praktika puhul oluline, kuivõrd hästi tagatakse praktikandile tema areng, et ta saaks kinnistada neid teadmisi, mis on koolist kaasa tulnud ja õppida oskusi, mis on õppekavas ette nähtud. Ettevõtted, kes tunnetavad vajadust töötajatele järelekasvu koolitada, pakuvad reeglina paremaid ja läbimõeldumaid praktikakohti ning praktika korraldust, tõdes Entson. 

“Aga head praktikakohad pole mitte ainult laienevad ettevõtted, vaid ka need, kellel on vastutustunne ühiskonna ees ja kes mõtlevad kaugemale. Tahame viia tööandjateni sõnumi, et nii praktika- kui ka õpipoisiõppe kohtade pakkumine on ettevõtetele äärmiselt vajalik tegevus, et saada õigete oskustega töötajaid,” lisas Entson.  

Riina Veidenbaum arvas, et tulevik kuulubki töökohapõhisele õppele, kus ameti omandamiseks ollakse kaks kolmandikku õppeajast ettevõttes: “See on ka ettevõtte jaoks suur õnn, kui tema spetsialistid oskavad edasi anda oma teadmisi. Fortacos tehakse väga head tööd, et julgustada oma inimesi juhendajaks hakkama ja väärtustatakse seda tööd.” 

Tekst: Sirle Sommer-Kalda

Fotod: Matti Kämärä

aMinister-9 aMinister-11
 

 

Konkurssi toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields