Avaleht

Otsime meeskonda arendusnõunikku

Arendusnõunikul on võimalus aidata kaasa Eesti ettevõtete teadus- ja arendustegevustele ning tõsta tööandjate innovatsioonialast võimekust ja teadlikkust. Pikemaajaline eesmärk on kasvatada ettevõtlussektori teadus- ja arendustegevuste osa 2%-ni Eesti SKP-st.

Arendusnõuniku ülesandeks on:

 • Eesti Tööandjate Keskliidu ja selle liikmete nõustamine teadus-ja arendustegevust ning innovatsiooni (TAI) puudutavates küsimustes,
  sh ettevõtjate teadlikkuse tõstmine olemasolevatest rahastusmeetmetest
 • Ettevõtete TAI vajaduste väljaselgitamine, tegevuste kaardistamine ja lahenduste leidmise koordineerimine
 • Ettevõtete ja erialaliitude TAI tegevuse koordineerimine ja sisendi andmine riiklike strateegiate koostamiseks ning valitsusasutuste otsuste tegemiseks
 • Fookusvaldkondades tehtud uuringute haldamine ja neist teavitamine
 • Sektorite ülese ja rahvusvahelise koostöö korraldamine, sh ettevõtete esindamine rahvusvahelistes TAI algatustes (nt Horizon Europe, Digital Europe, InvestEU) ning rahvusvaheliste ja siseriiklike koostöövõimaluste kaardistamine ja vahendamine
 • Koostöö Eesti riigi- ja teadusasutuste ning teiste erialaliitude arendusnõunikega
 • Koolituste ja seminaride korraldamine


Kandidaadilt ootame:

 • Tulemustele orienteeritust
 • Head suhtlemisoskust ja initsiatiivikust
 • Kogemust ja koostöövõrgustiku omamist teadus-arendustegevuse ja
  innovatsiooni vallas
 • Ettevõtete tundmist või erasektori töökogemust
 • Innovatsiooni rahastamisvõimaluste tundmist
 • Projektijuhtimise kogemust
 • Soovitav on magistrikraadi või sellega võrdsustatud kraadi omamine 


Omalt poolt pakume:

 • Väljakutseid ja arengut pakkuvat tööd
 • Professionaalset ja inspireerivat meeskonda
 • Paindlikku töökorraldust ja koormust
 • Konkurentsivõimelisi töötingimusi ja motivatsioonipaketti

Arendusnõuniku ametikohta rahastatakse Euroopa Regionaalarengufondist. Tööleping sõlmitakse tähtajalisena kuni 2022. aasta lõpuni.

Täpsema kirjelduse tööülesannetest leiab siit

Kandidaadi CV-d ja motivatsioonikirja palume saata 20. novembriks 2020.a aadressil raul@employers.ee. Lisainfo +372 564 75111.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields