Avaleht

Oskustega töötajad – kuidas neid leida?

Sobivate oskustega tööjõu puudumine valmistab tööandjatele järjest rohkem peavalu ning igapäevaselt tuleb mõelda kuidas leida enda ettevõttesse kõige sobivamad töötajad. Töötajate leidmiseks on võimalik avaldada tööpakkumine töötukassa kodulehel. Samuti pakub töötukassa olukorra leevendamiseks tööandjatele koolitustoetust töötajate värbamiseks. 

Sobivate töötajate leidmiseks on tööandjal mugav oma tööpakkumine sisestada e-töötukassa kaudu. Juba tööpakkumise sisestamise käigus näeb tööandja palju antud tööpakkumisele sobivaid kandidaate on töötukassa infosüsteemis. Peale tööpakkumise kinnitamist saab tööandja e-töötukassa kaudu tutvuda antud tööpakkumisele sobivate isikute CV’dega ning soovi korral neid ka ise kandideerima kutsuda, veel enne kandideerimistähtaega.

Kui vajalike oskustega töötajaid töötukassa portaali kaudu ei leidu, on teatud juhtudel võimalik sobivad kandidaadid töötukassa abiga välja koolitada. Töötukassa toetab töötajate värbamist ametitesse, mis lähiaastatel on kasvava tähtsusega ning kus tööjõuvajaduse uuringute tulemusena sobiva ettevalmistusega töötajaid napib. Toetatavad ametid oleme välja valinud valdkondlike tööjõuvajaduse uuringute põhjal (nn OSKA uuringud), mida teostab Kutsekoda ning nende loetelu leiate töötukassa portaalist. Toetatavate ametite valik laieneb koos järgmiste OSKA uuringute valmimisega.

Töötukassa saab tööandjat toetada tulevaste töötajate väljaõppel, kui õpe kestab vähemalt 80 akadeemilist tundi. Koolitused peavad toimuma ühe aasta jooksul. Töötukassa kompenseerib töötajate palgakulu koolitusel osaletud aja eest (tunnitöötasu alammääras) ning hüvitab koolitusel osalemisega tööandjale tekkinud sõidukulud. Ühe töötaja kohta hüvitame üldjuhul kuni 50% nimetatud kuludest, kuid mitte rohkem kui 1250 eurot. Üle 50-aastaste, erialase hariduseta, vähese eesti keele oskuse või terviseprobleemidega töötajate koolitamiseks saame toetust maksta suuremas määras ja summas: hüvitame kuni 80% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot töötaja kohta. Kui töötaja leitakse töötukassa kaudu registreeritud töötute seast, hüvitame 100% koolitusega seotud kuludest, kuid mitte rohkem kui 2500 eurot töötaja kohta.


Tänaseks on koolitustoetust värbamisolukorras edukalt kasutanud näiteks metallitööstusettevõte AS Bestnet. Tegime AS Bestnet personalijuhi Merike Mägiga intervjuu teemal, kuidas taotlemisprotsess kulges ja mida ta soovitab teistele ettevõtetele, kes on samas olukorras – töötaja on, aga tal jääb oskustest ja teadmistest  puudu.

Kuidas jõudsite mõtteni, et selles olukorras saab kasutada töötukassa koolitustoetust tööandjale ja nüüd peaks seda taotlema hakkama?

„Tänasel päeval on tööandjad tihti olukorras, kus vajaliku väljaõppega töötajaid on väga raske leida. Tootmises kasutatavad seadmed on ettevõttest tulenevalt väga erinevad ning spetsiifilised. Tööle asuval inimesel võib olla isegi erialane ettevalmistus, aga konkreetsest spetsiifikast ei ole tal aimugi. Ka meie olime olukorras, kus tööle soovis saada nutikas ja tehnilise ettevalmistusega töötaja, aga tal ei olnud meile vajalikku (vastav tootmistehnika) ettevalmistust ega töötamise kogemust. Seadmeid tarniv ettevõtte, mis asub Soomes, on teinud meie võtmetöötajatele vastavad koolitused. Need koolitused on vajalikud, et seadmetega töötamine oleks efektiivne, samas on need koolitused üsna kallid.

Tahtsime anda noorele inimesele võimaluse ning tänu töötukassa konsultantidele jõudis minuni info toetusest. Töötukassa poolne nõustamine ja abistamine on olnud väga asjakohane ja positiivne.“

Mis Teid selle teenuse juures kõige rohkem üllatas?

„Üllatas väga kiire, positiivne ja abistav töötukassa poolne tugi. Ka ilmselt kõige rumalamad küsimused said vastuse ja vajadusel üle korratud.“

Taotlemisprotsess – kui keeruliseks hindate? Mis osa oli kõige raskem?

„Taotlemisprotsessid on töötukassas väga palju lihtsamaks muutunud. Ka seekord ei olnud ületamatuid raskusi, pigem tulenesid need sellest, et taotlesin seda esimest korda ning tegu oli spetsiifilise väliskoolitusega.“

Kas soovitate koolitustoetust tööandjale ka teistele ettevõtetele?

„Kindlasti soovitan koolitustoetust ka teistele. See aitab ettevõttel efektiivsemalt toimida läbi hästi koolitatud töötajate ning leevendada koolitusega seotud kulutusi. Samuti on tööturul olevatel inimestel võimalik asuda tööle neid huvitavatel erialadel, milleks neil puudub ettevalmistus.“

Koolitustoetust võib taotleda eraõiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja tööandjana ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutus.

Toetuse taotlemise tingimuseks on, et töötajaga tuleb sõlmida tähtajatu või vähemalt kuuekuuline tööleping. Uue töötaja värbamisel  peab tööleping töötajaga olema sõlmitud, kuid töötaja tööleasumise aeg töölepingus peab olema hilisem koolitustoetuse avalduse esitamise kuupäevast. Koolitustoetuse avalduse esitamise kuupäeval peab töötaja töötamine olema registreeritud töötamise registris (TÖR).

Koolitustoetuse avaldus tuleb esitada enne koolituse algust, piisab ka ühest päevast enne koolitust. Avaldus esitatakse iga koolituse kohta eraldi. Julgustame tööandjaid esitama koolitustoetuse avalduse võimalikult kohe, kui on valitud koolitaja, paigas koolituse õppekava, koolituse toimumisajad ja teada täpselt töötajad, kes koolitust vajavad.

Tööandja kannab alguses kõik koolitusega seotud kulud ise. Positiivse otsuse korral makstakse koolitustoetust kuluaruande alusel, millele tuleb lisada koolitusega seotud kulude kuludokumendid ja koopia koolituse lõpus töötajale väljastatud tõendist või tunnistusest.

Täpsemad tingimused koolitustoetuse taotlemiseks leiate töötukassa kodulehelt https://www.tootukassa.ee/koolitustoetus-tooandjatele

Koolitustoetuse taotlemise avalduse saab tööandja esitada enda jaoks sobival viisil e-töötukassas, e-postile koolitustoetus@tootukassa.ee, posti teel või töötukassa esinduses kohapeal.

Lisainfot küsige töötukassa tööandjate konsultandilt või saatke e-kiri aadressil koolitustoetus@tootukassa.ee

Toetame töö ja töötaja leidmisel!

Autor: Karin Andre – Töötukassa töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakonnajuhataja asetäitja

 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields