Avaleht

OSKA uuringute info haridusportaalis edu.ee lihtsustab karjäärivalikuid

Haridusportaal edu.ee aitab teha OSKA uuringute info lihtsamini kättesaadavaks eriala- ja karjäärivalikuid tegevatele noortele ja täiskasvanutele, karjäärinõustajatele, õpetajatele, lapsevanematele ja teistele huvilistele.

Igaüks võiks karjäärivalikuid tehes OSKA infoga tutvuda, et teada, milline on tööturu olukord tema valitud ametialal – millised on põhilised tööülesanded, palju on valitud ametialal töötajaid, kas töökohtade arv järgmisel 5-10 aastal kasvab või kahaneb, milline on konkurents tööturul, palgatase, eeldatav haridus ning oodatavad teadmised ja oskused. Lisaks saab vaadata, kus valitud ametialal vaja minevat haridust õppida on võimalik ning ametiala kutsestandardeid.

Haridusportaalist edu.ee on leitavad tööturu tulevikuprognoosid ja vajaminevad oskused ametialade ehk OSKA valdkonnauuringute põhikutsealade kaupa, ülevaade valdkonnauuringute tulemustest, kokkuvõte iga-aastasest tööjõuprognoosist “Eesti tööturg täna ja homme” ning muu vajalik. Lähiajal lisandub portaali ka ülevaade OSKA valdkonnauuringute ettepanekute ellu viimise kohta ning uuringute andmete leht, kus igaüks saab ise OSKA uuringutes kajastatud tööturu, majanduse ja haridusnäitajatega tutvuda ning neid omavahel võrrelda.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteem OSKA koostab aastaks 2020 kõigil elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täiendõppes. OSKA uuringuid koostab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields