Avaleht

OSKA alustas tööjõuvajaduse uurimist kolmes uues valdkonnas

Juuni viimastel päevadel käivitusid kolme uue OSKA valdkonna tööjõu- ja oskustevajaduse analüüsid. Uute valdkondadena on vaatluse all tervishoid, energeetika ja kaevandamine ning töötleva tööstuse poolelt keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalide tootmine. Esimesi tulemusi on oodata järgmise aasta alguses, kirjutab Kutsekoja kommunikatsioonijuht Riina Soobik.

Tervishoiu valdkond valiti analüüsimiseks kui rahvastiku vananemisega seoses olulist inimressurssi vajav valdkond, kus on samas teravad tööjõuprobleemid. Energeetika ja kaevandamisega seotud ametialade tööjõu- ja oskuste vajaduse analüüsimist peeti oluliseks, kuna need on väga ressursimahukad, strateegiliselt olulised ning edaspidigi nutikat spetsialiseerumist eeldavad valdkonnad. Kolmas käivitunud valdkond puudutab töötlevat tööstust: keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalide tootmine. Eraldiseisvana on need tööstusharud küllaltki väikesed, kuid hõlmavad samuti nutika spetsialiseerumise võimalusi ning tööjõu spetsiifika osas on neil teatav ühisosa.

Tallinna_Tervishoiukõrgkool_1Need valdkonnad valiti analüüsimiseks mõju tõttu Eesti majandusele, oma ekspordinäitajate ja ka  hõivatute arvu tõttu. Tervishoiu valdkonnaga on oluline tegeleda mõistmaks tegelikku tööjõu- ja oskuste vajadust vananeva rahvastikuga riigis. Energeetika ja kaevandamine mõjutavad nii loodusressursside kasutust kui ka tööhõivet, mis on üha enam seotud nutika spetsialiseerumise vajadustega.

Kõigis neis valdkondades on toimunud ettevõtjatest, õppeasutuste ja riigi esindajatest koosnevate eksperdikogude esimesed kohtumised, kus arutati kutsealade mõju valdkonna eesmärkide saavutamisele ning lepiti kokku edasised fookused. Kõigis kolmes valdkonnas on ka valdkonna eksperdid väljendanud muret järelkasvu pärast. Soovitakse, et noored läheksid õppima tehnika ja tootmise ning tervishoiu erialasid ning jääksid pärast lõpetamist ka Eestisse tööle.

• Esimesi tööjõu- ja oskuste vajaduse tulemusi suvel käivitunud OSKA valdkondades on oodata 2017. aasta esimeses pooles.
• Järgmisena on Kutsekojas valmimas tööjõu- ja oskuste analüüsid sotsiaaltöö ning masina- ja metallitööstuse valdkondades, mida on oodata juba sügisel.
• Seni on valminud analüüsid IKT, arvestusala ning metsanduse ja puidutööstuse valdkonnas, mis on kättesaadavad veebilehel oska.kutsekoda.ee
• OSKA on üks osa ESF-i toel elluviidavast tööturu ja õppe kokkuviimise programmist

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields