Avaleht

Uuring: lausa 93% vastanud ettevõtetest on valmis värbama noori vabadele ametikohtadele

CV-Online viis mais tööandjate hulgas läbi kiiruuringu teemal noored tööturul. Uuringuga sooviti saada teada, kuivõrd on tööandjad valmis noori vabadele ametikohtadele värbama. Lisaks selgitati välja ettevõtete hoiakud, potentsiaalsed hirmud ja ettepanekud seoses noorte värbamisega. Kutsusime üles ettevõtteid uuringus osalema. Nüüd jagame teiega ka tulemusi.

CV-Online´i uuring näitas, et lausa 93% vastanud ettevõtetest on valmis värbama noori vabadele ametikohtadele. Noorte värbamise peamiseks ajendiks on võimalus noori enda vajadustest lähtuvalt välja õpetada (74,1%) ja soov aidata noored tööturule (49,4%).

Läbiviidud uuringus selgus, et 85,8% ettevõtetest on valmis värbama noori vanuses 24-26 eluaastat. 83,3% vastajatest on valmis palkama tööle 22-24.aastaseid noori ning lausa 75,7% on valmis värbama noorukeid vanuses 18-22.

58,6% tööandjatest plaanivad värvata noori spetsialisti positsioonile, 49% oskus- või lihttöölisi ja 42,7% teenindus- või müügitöötajaid ning 41,8% vastajatest on valmis palkama noori ajutisi abitöölisi lihtsamateks hooajatöödeks.

Uuringus selgub, et 85,8% ettevõtetest on omalt poolt valmis pakkuma noortele väljaõpet positsiooni täitmiseks. Lisaks on nad valmis pakkuma ettevõtte ühisüritusi (67,1%), paindliku tööaega (64,6%), arenguvõimalusi – täiendkoolitusi (64,2%), mentorit ettevõtte siseselt (61,1%) ning kaugtöö võimalust (43,8%). Selleks, et hoida noori motiveerituna on nad valmis pakkuma boonussüsteemi tehtud tulemuste eest (43,8%).

Uuringus selgus, et tööandjad on valmis värbama noori, kui noor tunneb huvi ettevõtte ja selle tegevusvaldkonna vastu (73,2%), noor on julge pealehakkaja ja kindlate soovidega (66,1%), õpib hetkel vastavat eriala (54%), on juba varasemalt omandanud eriala (53,6%), on hea suhtleja (49,9%). 46% ettevõtetest peavad oluliseks seda, et noor saab tööga koheselt alustada.

„Heameel on tõdeda, et tööandjad on üha enam valmis noori tööle võtma eelneva kogemuseta, pidades olulisemaks noore hoiakuid, suhtumist ja tahet. Eelkõige ollakse avatud noori kohapeal välja õpetama teenindus, müügi- ja administratiivtööga seotud ametikohtadel. Samuti on valmisolek eelneva kogemuseta noori tööturule aitama tööandjad infotehnoloogia ja tootmise valdkonda.“ selgitab CV-Online’i värbamisjuht Kaire Kleesment.

Uuringu kokkuvõte ilmus Tööelublogis www.tooelublogi.ee.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields