Avaleht

Osale #kuidasmekestame arutelusarja tööhõive teemalisel seminaril

Kutsume teid #kuidasmekestame arutelusarja teemaseminarile, et anda aruteludes väljapakutud ideedele ekspertsisu juurde ning sõnastada konkreetsed poliitikaettepanekud tööhõive paremaks korraldamiseks.

Teemaseminar toimub 14. veebruaril kell 13.30 -17.00 Tallinnas Tööandjate majas. Tulekust palume anda märku siin: https://goo.gl/forms/o5y02XL24aOIq76j2

Taustast: eelmise aasta sügiskuudel toimus 32 kogukondlikku #kuidasmekestame arutelu, kus osalejad arutlesid rahvastikutrendide üle ning pakkusid välja lahendusi rahvastiku vähenemisega seotud probleemidele. Tööhõive oli üheks fookusteemaks – kuidas me inimvara arendada, inimesi tööellu kaasata ja seal hoida. Osalejate kogemuste ning arvamuste pinnalt sai kirja mõnikümmend lahendusideed tööpoliitika täiendamiseks, mis on esmasel tagasisidestamisel mõju ning rakendatavuse osas ning mille täpsustamiseks toimuvadki seminarid. Kokkuvõtlikult näeb ideid https://kestame.rahvaalgatus.ee/tulemused.

Seminari korraldame, et lahendusideedest sõeluda välja mõjusamad, anda neile ekspertsisu juurde ning sõnastada need konkreetseteks ettepanekuteks valitsusele või Riigikogule. Tulijatele saadame ettepanekute kavandid tutvumiseks ka ette. Täpsem kava näeb välja järgmine:

13.30 Sissejuhatus

Kuidas ideed kokku said? Millest räägivad hõivetrendid ja kuidas neid mõjutada saab?

Maris Jõgeva (#kuidasmekestame), Johanna Vallistu (Arenguseire Keskus).

14.15 Hääletamine ja lauaarutelud

Osalejate valiku põhjal otsustatakse milliste ideedega laudkondades edasi töötatakse – kaalutakse erinevaid alternatiive, otsitakse küsimustele vastuseid ning täpsustatakse lahendusi.

15.30 Ekspertsisuga täienenud ettepanekute tutvustamine. Arutelu.

16.30 Ettepanekute viimistlemine ja kokkuvõtted

Kuhu ettepanek edasi anda (tööplaani, strateegiasse, rahvaalgatuseks)?Kes hakkab eestkõnelejaks?Millistes tulevikuaruteludes on võimalik diskussiooni jätkata?

17.00 Lõpetame

 

Rohkem infot:

Maris Jõgeva

#kuidasmekestame kogukondlike arutelude koordinaator

53421726, maris@rahvaalgatus.ee

https://kestame.rahvaalgatus.ee

#kuidasmekestame arutelusari tehakse teoks koostöös Avatud Eesti Fondi, Eesti Tööandjate Keskliidu, Mainor AS, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, EAS Work in Estonia programmi, TalTechi, Teenusmajanduse Koja, Vabaühenduste Liidu, Eesti Koostöö Kogu, IOM, Siseministeeriumi ja Kultuuriministeeriumiga. Projekti “Teadlikkuse suurendamine Eesti inimvara seisust ja ühisloome võimalikest lahendustest” kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga- , Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning Siseministeerium.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields