Avaleht

Õpipoisiga meistriks- töökohapõhine õpe Koeru Hooldekeskuse näitel

Sihtasutuse Koeru Hooldekeskus juhatuse liige Terje Teder kõneles, et Järva vallas, Koeru alevikus asuv 108 töötajaga hoolekande- ja tervishoiuasutus otsustas oma töötajate koolitamiseks valida töökohapõhise õppe. 2016. aastal alustatigi koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga otse töökohal Koerus hooldustöötajate koolitamisega (hooldustöötaja tase 4 kutseõpe), õpe lõppes 2018.aasta juunis.

Kuna esimene katse oli edukas, siis võeti 2018.aastal nõuks koolitada puhastusteenindajaid (puhastusteenindaja tase 3 kutseõpe),taas valiti töökohapõhine õpe ja koostöös Järvamaa Kutsehariduskeskusega läbisid 2019 juuniks koolituse 12 hooldekeskuse töötajat. Parajasti on käimas uus töökohapõhise õppe kursus koos Järvamaa Kutsehariduskeskusega – 12 töötajat õpib hooldustöötaja tase 4, see kursus kestab veel poolteist aastat.

Terje Teder tõi välja põhjused, miks otsustati töötajaid koolitada just töökohapõhiselt.

  1. Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe võimaldab õppida juba töötaval inimesel talle tuttavas keskkonnas
  2. Õpe lähtub ettevõtte võimalustest ja õpitakse kasutama neidsamu töövahendeid ja seadmeid, mis ettevõttes igapäevaselt kasutuses on
  3. Jääb ära kooli sõitmisele kuluv aeg ning transpordikulu
  4. Koolitus on õppijale ja ettevõttele tasuta

Lisaks populariseerib töökohapõhine õpe töötajate seas õppimist ja arendab ettevõttepoolseid juhendajaid. Kasude poolt kallutab ka meeskonnatöö paranemine ja töötajate liitumine ühtseks ettevõtteüleseks meeskonnaks.

Loomulikult kaasnevad pingelise töö kõrvalt õppimisega ka raskused ja ohud, millega ettevõte peab arvestama. Kui korraga õpib palju sama ametikoha töötajaid, siis on koolipäevad pingelised ka teistele, sest töö peab saama tehtud. Ettevõte peab pingutama, et oleks tagatud õppetööks sobivad tingimused ja senisest enam panustama organiseerimisele. Samas võib töötaja lahkuda õppimise ajal või peale seda. Kuna õppegrupid on asutusepõhised, siis uusi töötajaid juurde ei saada.

Koeru Hooldekeskuse töötajad tõid tänu õpipoisiõppes omandatud oskustele 2019.aastal kutsevõistlustelt koju kõrged kohad nii individuaalses kui meeskondlikus arvestuses:  parim hooldustöötaja- Ruth Lehis, parim meeskond -Sirle Liidres ja Ruth Lehis, parim ettevõte – Sihtasutus Koeru Hooldekeskus!

 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields