Avaleht

Olulised meeldetuletused välismaalaste tööle võtmisel

Alates 01.01.2016 jõustuvad muudatused välismaalaste seaduses. Toome välja olulisemad detailid, mida välismaalaste tööle võtmisel silmas pidada.

Kutsuja kohustused:

– Kutsuja on kohustatud kontrollima, et tema poolt Eestisse kutsutud välismaalasel oleks Eestis viibimiseks seaduslik alus.

– Kutsuja on kohustatud võtma välismaalase Eestis vastu, tagama tema majutamise ning kandma välismaalase Eestis viibimise ja Eestist lahkumise kulud.

– Kui välismaalane ei kanna menetluskulusid või väljasõidukohustuse sundtäitmise või kinnipidamiskeskuses või politsei arestimajas viibimise kulusid, siis on kutsuja kohustatud hüvitama nimetatud kulud, kuid mitte rohkem kui 32 000 eurot.

Eestis muul alusel elamisluba omavate välismaalaste tööle võtmine ja tööandja vastutus:

Eestis elamisluba omavatel välismaalastel on reeglina õigus ka Eestis töötada. Töötamise õiguse kohta kantakse märkus elamisloakaardi tagumisele küljele. Eestis elavat välismaalast tööle võttes tuleb tööandjal veenduda, et isikul on kehtiv elamisluba ning et tal on õigus Eestis töötada. Ilma seadusliku aluseta Eestis viibiva välismaalase töötamise võimaldamise ja välismaalase Eestis töötamise tingimuste rikkumise võimaldamise eest on välismaalaste seaduses sätestatud vastutus.

Elamisloa kehtivuses veendumiseks ei piisa ainult elamisloakaardi vaatamisest – elamisloa kehtivust saab kontrollida PPA kodulehel e-päringu kaudu, kui sisestada välismaalase nimi ja isikukood: https://www.politsei.ee/et/teenused/e-paringud/elamisluba/

Tähtajalise elamisloa taotlemine ja elamisloa pikendamine:

Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise taotluse menetlustähtaeg on kuni 2 kuud (kui taotluses on puudusi, võib see aeg veelgi pikeneda). Sellega tuleb arvestada ka uue elamisloa taotlemisel, kui välismaalane soovib, et tal on järjepidevalt kehtiv elamisluba ja elamisloa kaart.

Ülevaate kõigist välismaalaste seaduse ja rakendusaktide muudatustest leiate SIIT. Samuti on sellest aastast kasutusel uus tööandja kutse ankeet, mis on arvutist täidetaval kujul kättesaadav kodulehelt www.politsei.ee, kuid mida on võimalik alla laadida ka SIIT.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields