Avaleht

Oluline muudatus välismaalaste seaduse muutmise eelnõus

Siseministeerium saatis välismaalaste seaduse (VMS) muutmise eelnõu täiendava muudatuse: Tulenevalt 31.03 toimunud Vabariigi Valitsuse istungil vastu võetud otsusest asendatakse kehtiv 1,24-kordne Eesti keskmise palga nõue lühiajalise töötamise ja elamisloa alusel töötamise korral Eesti keskmise töötasu nõudega. 

Selgitus Siseministeeriumist:
VMS §181 lg 2 punkt 4 ning lõige 8 jäävad kehtima, samuti ka VMS §178 lg 13. Nimetatud sätete kehtetuks tunnistamine oli seotud esialgselt kavandatud muudatuse valguses, mille kohaselt muudeti senine 1,24 kordne palganõue tööandja põhitegevusala keskmise palganõudega (või Eesti keskmise palgaga kui tööandja põhitegevusala keskmine on sellest kõrgem). Kuivõrd tulenevalt Vabariigi Valitsuse otsusest senine 1,24 kordne palganõue asendatakse Eesti keskmise palgaga,  mitte tööandja põhitegevusala keskmisega, siis täidavad VMS §178 lg 13 ning § 181 lg 2 punkt 4 ning lg 8 jätkuvalt oma eesmärki.

Palume arvestada seda muudatust eelnõule arvamuse andmisel.

Ootame kommentaare hiljemalt 18. aprilliks e-maili aadressile piia@employers.ee

Eelnõu dokumendid ja kokkuvõte on kättesaadav SIIT

 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields