Avaleht

OECD soovitab Eestil järk-järgult kaotada maksuvabastused

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) täna avalikustatud majandusülevaates tehakse Eestile teiste soovituste seas ettepanek kaotada järk-järgult maksuvabastused, eelkõige eluasemelaenu intresside mahaarvamine tulust.

OECD soovitab jätta eelarves ruumi aktiivsele tööturupoliitikale, taristule ja haridusele tehtavate kulutuste suurendamiseks ning tööjõumaksude alandamiseks.

Pikemas perspektiivis soovitab organisatsioon kaaluda riigieelarves väikese puudujäägi lubatavust.

OECD märgib, et kuna Eesti majandus on väike ja volatiilne, siis on tugev eelarvepositsioon mõistlik. Et aga Eesti majandus peab teistele riikidele järele jõudma, on tootlikkuse kasvu ja võrdsuse tagamiseks vaja suuri avaliku sektori kulutusi: arendamist vajavad aktiivne tööturupoliitika, taristu, täiendusõpe ja kutsehariduse kättesaadavus.

OECD märgib majandusülevaates, et viimastel aastatel on aga majanduskasv aeglustunud ning osaliselt on selle põhjuseks nõrk välisnõudlus. Reaalne SKP elaniku kohta on endiselt napilt väiksem kui buumi tipus 2007. aastal.

Töötajate oskuste pakkumise ja nõudluse mittevastavus põhjustab struktuurset tööpuudust ning väljaränne vähendab tööjõu pakkumist. Organisatsioon hoiatab, et kui poliitikat ei muudeta, siis kaasneb sissetulekute kiirema kasvuga tõenäoliselt kasvuhoonegaaside heitkoguste suurenemine.

Et inimkapitali optimaalselt kasutada, soovitab OECD veelgi vähendada palgalt, eriti madalalt palgalt makstavat tulumaksu. Suurendada
kinnisvara maksustamisest saadavat maksutulu, kaotades maksuvabastused ja hinnates kinnisvara turuväärtuse alusel.

Kohustuslikus erapensionisüsteemis antakse soovitus vähendada töötajate kantavaid kulusid, eriti turunduskulusid. Riiklikus pensionisüsteemis tuleks OECD hinnangul kaotada järk-järgult kutseala- ja sektoripõhised skeemid.

Veel soovitatakse kehtestada praktikantidele maksuvaba alampalk, parandada kutseõppurite rahalist toetamist ning tugevdada ettevõtete ja koolide koostööd kohalikul tasandil.

Maris Lauri: OECD on teinud ära suure töö

Rahandusminister Maris Lauri sõnul on OECD teinud ära suure ja tänuväärse töö, mille tulemusi annab kahtlemata Eesti riigi arengu heaks kasutada.

“Et säilitada riigi rahanduse head seisu, peame üha rohkem keskenduma raha tõhusale kasutamisele. Inimkapitali kvaliteet ja valmisolek tööd teha on meie kindlad prioriteedid,” ütles Lauri.

“OECD on Eesti tööjõu maksukoormusele tähelepanu juhtinud juba eelnevalt. Sellest aastast ongi maksukoormust vähendatud mitme maksulangetusega, aga ka maksuvaba miinimumi tõusuga. Kindlasti tuleb sellega ka tulevikus jätkata,” kinnitas ta.

Eestil on head eeldused, et tootlikkust suurendada ja majanduskasvu edendada. Nende eeldustena on OECD nimetanud ettevõtlussõbralikku majanduskeskkonda, tõhusat avalikku sektorit, läbipaistvat majanduse juhtimist, tugevat finantssektorit, head riigi rahanduse olukorda ning kõrget hariduspotentsiaali.

Rõivas: palju samme on juba astutud

Peaminister Taavi Rõivase sõnul on positiivne, et OECD avaldab tunnustust Eesti senistele majanduspoliitilistele valikutele ning korras riigirahandusele.

„Raport ütleb, et riigi rahanduse positsioon on tugev, majanduse kasvupotentsiaal on hea hoolimata demograafilistest teguritest,“ ütles Rõivas. “Meie väljakutse on liikuda järgmisele tasemele.”

Peaministri sõnul on positiivne, et OECD toetab valitsuse poliitikat struktuursete reformide nagu töövõime- ja koolivõrgureform elluviimisel ning maksukoormuse nihutamist tööjõult saastamiselt ja ressursside kasutamisele.

Raportis on ka palju konstruktiivset kriitikat. Näiteks osundab OECD meie majanduse väljakutsetele nagu madal tootlikkus, energiamahukus ning tööjõu ettevalmistuse ja tööturu vajaduste ebakõla. Peaministri sõnul on need meile teada murekohad.

„Mitmed vajalikud sammud Eesti majandusarengu tagamiseks, millele OECD viitab, on astutud,“ ütles Rõivas.

Allikas: ERR

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields