Avaleht

NUTIKAS toetusmeetmes ootab jagamist veel 8 miljonit eurot

Aasta alguses avatud nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetuse taotlusvoorus on seni jagatud ligi miljon eurot. Raha on saanud kolm projekti. 

Click_and_Grow_Smart_Herb_Garde_Lifestyle_imageEsimesena rahastusotsuse saanud Click&Grow projekti eesmärk on Tartu Ülikooli füüsika instituudi teadlaste abiga töötada välja uudne taimekasvatuse kasvukeskkond. Seni kasutab ettevõte selleks lahendust, mis põhineb polümeermaterjalidega seotud kookoskiududel. Nüüd on plaanis teadlaste abiga asendada polümeermaterjalid looduslike, biolagunevate ning odavamate komposiitmaterjalidega. Sellise edasiarendusega õnnestuks ettevõttel alandada oma peamise müügiartikli – eelidandatud taimekapslite – tootmise omahinda vähemalt kümne protsendi võrra.

OÜ Celsius Healthcare asub koos TTÜ eMeditsiini laboratooriumiga arendama ravimite doseerimise e-teenuse prototüüpi.

Instigo Eesti koos aktsiaseltsidega Reach-U ja Pakker Avio uurib Eesti lennuakadeemia abiga, kuidas saab mehitamata lennukilahendusi kasutada geoinfo andmete kogumisel ning kuidas neid andmeid töödelda.

Projekt vajab hoolikat läbi mõtlemist

Senist tagasihoidlikku rahastatud taotluste hulka seletab toetusmeetme juhtkomisjoni koordinaator Viktor Muuli Eesti Teadusagentuurist tõsiasjaga, et taotluste ettevalmistus võtab paratamatult aega. Taotletavad summad ulatuvad 20 000 eurost kahe miljoni euroni projekti kohta. Sellele lisandub veel ettevõtte omaosalus. Seega on tegemist väga mahukate projektidega. Teisalt võtab aega ettevõttel äriplaani ja teadusasutustel arendusplaani põhjalik läbi mõtlemine.

„Mida paremini on selgitatud, kus ja kuidas uuringutulemusi või arendatavat toodet hiljem rakendama hakatakse ning milline on selle turunišš, seda veenvam on taotlus ka juhtkomisjoni silmis,“ ütles Muuli.

SA Archimedese meetmehoidja Tea Tassa lisas, et väga oluline on ära näidata ka see, kuidas plaanib ettevõte katta projekti omaosaluse.  Samuti peaks hoolitsema selle eest, et välja valitud teaduspartneri hinnapakkumise kõrval oleks ka võrdlevad pakkumised, milles on välja toodud nii lähteülesanne kui ka kirjavahetus pakkumise saamise kohta.

NUTIKAS rakendusuuringute toetus taotlejale väga suurt paberitööd endaga kaasa ei too, taotlemine on suhteliselt lihtne. Pärast rahastusotsuse saamist tuleb töö edenemise kohta teha vahearuanne pikemate projektide puhul kord kuue kuu järel. Vähem kui kuus kuud vältavate projektide puhul piisab lõpparuandest, mis annab ülevaate, kas tehtu vastab sellele, mis algselt kokku lepiti. Toetust võidakse välja maksta osade kaupa tegelike kulude alusel. Selleks tuleb esitada SA Archimedesele kord kvartalis maksetaotlus. Nii taotluste kui ka aruannete esitamine käib Eesti Teadusinfosüsteemi ETIS vahendusel.

Teadusmahukus ja kõrgem lisandväärtus

Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetuse käimasoleva taotlusvooru eelarve on 9 miljonit eurot.  Toetuse omaosaluse ulatus oleneb taotleva ettevõtte suurusest ja sellest, kas teadusasutuselt  tellitakse tootearendust või rakendusuuringut. Haridus- ja Teadusministeerium suunab aastani 2022 toetusmeetme kaudu ettevõtete ja teadusasutuste koostöö tihendamisse 26,6 miljonit eurot.

Taotlusvoorus on oodatud projektid, mis on seotud nutika spetsialiseerumise valdkondadega (IKT horisontaalselt läbi teiste sektorite; terviseteenused ja –tehnoloogiad; ressursside tõhusam kasutamine). Oluline on ka, et projekti tulemusena sündiv toode või teenus oleks teadusmahukas ning looks suuremat lisandväärtust.

Praegune taotlusvoor on avatud 2016. aasta 31. detsembrini või kuni eelarvemahu täitumiseni (9 miljonit eurot). Taotlusinfo leiab SA Archimedese kodulehelt. Eesti Teadusagentuuri veebist leiab taotluse teaduspartneriks sobivate Eesti teadusasutuste nimekirja.

Loe lähemalt:

Toetust ja avatud taotlusvooru käsitlev info SA Archimedese kodulehel

Teejuht toetuse taotlejale ETAgi kodulehel

Teaduspartneriteks sobilikud Eesti teadusasutused ETAgi kodulehel

Korduma kippuvad küsimused SA Archimedese kodulehel

Kontaktid:

Tea Tassa – meetmehoidja, tea.tassa@archimedes.ee, tel 7300 396, SA Archimedes

Viktor Muuli – nutika spetsialiseerumise valdkonna juht, viktor.muuli@etag.ee, tel 730 0325, 517 7697, SA Eesti Teadusagentuur

ETIS-e tugimeeskond SA Eesti Teadusagentuuris – etis@etag.ee

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields