Avaleht

Noored praktikandid toovad kaasa uue vaatenurga

Praktika ajal saab tulevastele töötajatele tutvustada ettevõtte väärtushinnanguid, ütleb ABB Balti riikide personalijuht Agnes Hansen. Energeetika- ja automaatikavaldkonnas tegutsev ABB kannab 2016. aasta parima praktikakoha tiitlit.

„Noori praktikale võttes loome endale tulevaste töötajate järjepidevuse. Praktika ajal näeme, kuidas praktikant, tulevane töötaja, sobitub meie töökeskkonda. Samas saab noor inimene kogemuse sellest, kas töötamine suures ettevõtte talle sobib,” põhjendab ABB Balti riikide personalijuht Agnes Hansen, miks võtab ABB Eesti ettevõttesse praktikante.

Hansen selgitab, et praktika ajal on ühtlasi võimalik tutvustada tulevasele töötajale ettevõtte väärtushinnanguid. Samal ajal aga toovad noored praktikandid endaga kaasa uue vaatenurga.

„Tänapäeva noored on keskkonnateadlikumad, neil on laiem suhtlusvõrgustik, neil on ootused paindlikule töökorraldusele, nende elus on olulisel kohal sotsiaalmeedia, nad on osavamad info leidmisel – need kõik on meie jaoks uued väärtused,” nimetab Hansen.

Ettevõtte juhid tajuvad vastutust, mis praktikakohtade pakkumisega kaasneb. „Meil on kohustus ja vastutus tagada praktikantidele praktikakogemus. See, millise kogemuse saab praktikant oma esimesel töökohal, mõjutab oluliselt kogu tema karjääri,” on Hansen kindel.

Koostöö kooliga on oluline

ABB-s algab praktikaprotsess küsitlusega ettevõtte sees, et selgitada välja, missugused üksused on valmis võtma praktikante ja millised on need praktilised oskused, mida ollakse valmis edasi andma. Seejärel avaldab ettevõte vabade praktikakohtade nimekirja ja levitab infot õppeasutustes, kus õpetatavad erialad võiksid sobida pakutavate praktikakohtadega.

Edasi saavad praktikale soovijad kutse ABB suurele praktikapäevale, mille eesmärk on anda ettekujutus ABB Grupist ja tegevusest ABB Eestis.

Järgnevad grupiintervjuud, mille käigus selgitavad praktikajuhendajad koos personalijuhiga välja sobivaimad kandidaadid. Vestluste käigus selguvad noore inimese õpitulemused ja edasijõudmine, püüdlikkus, tahe õppida uusi asju, keelteoskus, võimekus teha tööd meeskonnas, võtta vastutust ning viia alustatu lõpuni. Kui valik on tehtud, lepitakse kokku praktika aeg ja sõlmitakse praktikaleping.

Hansen rõhutab, et praktika läbiviimisel on oluline koostöö koolidega.

„Kuna ABB on rahvusvaheline ettevõte, siis on võimalik koostöös õppeasutusega viia ellu kaasaegsetel tehnoloogilistel lahendustel põhinevad õppekavad. Teiseks, koolid ei saa seista majandusest ja ettevõtlusest eraldi, koostöös ettevõtetega on neil võimalik käia ajaga kaasas. Kool ja ettevõte peavad olema kui ühine elav organism,” kirjeldab Hansen.

Praegu teeb ABB koostööd viie õppeasutusega – Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Tehnikakõrgkooli, Tallinna Polütehnikumi, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli ja Tallinna Tööstushariduskeskusega.

Auhindadega pärjatud ettevõte

*ABB on ülemaailmne tehnoloogialiider energeetika ja automaatika valdkonnas, mille kliendid on tööstus-, infrastruktuuri- ja transpordiettevõtted. ABB tehnoloogiad aitavad klientidel vähendada tootmisega seotud keskkonnamõjusid. ABB kontsern annab tööd ligi 135 000 inimesele umbes sajas riigis.

*Eestis tegutseb ABB alates 1992. aastast, ettevõtte tegevus jaguneb kahte valdkonda: tootmine (generaatorid, ajamid, taastuvenergiaseadmed, elektrikilbid, komplektalajaamad) ning müük (ülekandevõrkude ja jaotusalajaamade projektid, kesk- ja madalpingeseadmed, automaatikaprojektid, robotid, korrashoiuteenused).

*ABB on pälvinud viis korda – 2007, 2008, 2009, 2011, 2014 – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse välja antava aasta välisinvestori auhinna ning 2008. aastal Eesti parimale ettevõttele määratava ettevõtluse auhinna. Sel kevadel võitis ABB Eesti Tööandjate Keskliidu poolt korraldatud „Parima praktikakoha“ konkursi.

 

 

Fotol olev praktikant Juri Zenin õpib TTÜ-s elektroenergeetika erialal, tal on käsil magistriõppe esimene aasta. Alates juunist on ta praktikal ABB AS-i komplektalajaamade tehases müügiinsenerina. „Esiteks on siin abivalmis ja sõbralik keskkond, kus on meeldiv viibida ning kus ei jäeta kedagi hätta. Teiseks pakub praktika mulle iga päev väljakutseid, sest saan täita keerukaid ja huvitavaid ülesandeid ning tõsta oma teadmiste ja oskuste taset. Tulevikus plaanin võimaluse korral siia tööle jääda.”

Artikli ja foto autor: Vivika Veski

Artikkel ilmus 27.09.2016 Eesti Päevalehe lisalehes “Praktika ja Õpipoisiõpe”. Lisalehe ilmumist rahastasid Euroopa Sotsiaalfond, Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Tööandjate Keskliit.

 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields