Avaleht

Millised on töötajate vaba liikumise arengud?

Mare Hiiesalu

Riigimetsa Majandamise Keskuse peajurist Mare Hiiesalu esindab Eesti Tööandjate Keskliitu Töötajate Vaba Liikumise Nõuandekomitees. Aprillis toimunud koosolekust võtsid Eestist osa ka valitsuse esindajana Annika Sepp Sotsiaalministeeriumist ja Eesti Ametiühingute Keskliidu esindajana Aija Maasikas.

Koosoleku päevakorras oli põhjalikum ülevaade Euroopa Tööjõuameti asutamisest, 2018. aasta aruanne Euroopa sisese tööjõu liikuvuse kohta ja ettekanne ühtsest digitaalsest väravast. Samuti käsitleti kahte kohtulahendit ja tehti kokkuvõtteid töötajate vaba liikumise 50. aastapäeva sotsiaalmeedia kampaaniast. Anti informatsiooni töötajate vaba liikumise viimastest arengutest.

Euroopa Tööjõuamet (the European labour Authority) on 2019. a sügisel tegevust alustav uus asutus. ELA arendab koostööd ka töötajate vaba liikumise nõuandekomiteega.

ELA peamised ülesanded saavad olema töötajate, tööandjate ja liikmesriikide ametiasutuste juurdepääsu hõlbustamine teabele õiguste ja kohustuste kohta piiriülese liikuvuse korral, liikmesriikide koostöö toetamine ELi asjaomaste õigusaktide piiriülese jõustamise, sealhulgas kooskõlastatud ja ühiste kontrollide hõlbustamiseks, liikmesriikide vahelise koostöö toetamine deklareerimata tööga tegelemisel ja liikmesriikide ametiasutuste toetamine piiriüleste vaidluste lahendamisel.

Euroopa ühtne digivärav on uus portaal, mis annab juurdepääsu online-teabele ja menetlustele ning abi- ja probleemilahendamisteenustele töötamiseks või tegutsemiseks teistes Euroopa Liidu riikides ning on mõeldud nii eraisikutele kui ka ettevõtetele. Portaal käivitatakse 2020. a lõpuks ja rakendub täielikult 2023. aastal.

Euroopa Nõukogu määruse nr 1612/68 artikli 24 kohaselt on töötajate vaba liikumise nõuandekomitee ülesandeks abistada komisjoni kõigi küsimuste läbivaatamisel, mis tekivad asutamislepingu ja vastavalt sellele võetud meetmete kohaldamisel töötajate liikumisvabaduse ja tööhõivega seotud küsimustes.

Töötajate vaba liikumise nõuandekomitee Eesti delegatsioon

 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields