Avaleht

Millised on Okki raporti olulisimad soovitused?

Riigikantselei algatas konsultatsiooni Teadus-Arendusnõukogu (TAN) tellitud „Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide võrgu ja tegevussuundade raporti“ ehk nn Okki raporti kohta. Kogume oma liikmete arvamusi, et koostada Eesti Tööandjate Keskliidu ühine seisukoht.

Palun mõelge järgmistele küsimustele ja saatke oma kommentaarid 5. oktoobriks meiliaadressile anneli@employers.ee:

1. Milliste TAN raporti seisukohtadega nõustute ja millistega mitte? Palun põhjendage oma arvamust.

2. Palun järjestage 5 soovitust TAN raportist, mis teie arvates tuleb kiiresti ellu viia. Palun põhjendage oma arvamust.

3. Palun lisage seisukohad, mida raport ei sisalda, kuid mis teie arvates on esmavajalikud, et  saavutada senisest parem koostöö ettevõtete ja ülikoolide vahel, mis aitaks Eesti majandusel konkurentsivõimeliselt kasvada.

Raport on loonud hea võimaluse viia edasi debatti kõrghariduse ja tööelu seostest. Haritud rahvas, kvalifitseeritud tööjõud ja  teadusarenduse kasutamine ettevõtetes on   tööandjatele olulised teemad ning  seetõttu on mitme ettepaneku näol kajastatud Keskliidu manifestis. 

Raportiga saab tutvuda siin: https://www.osale.ee/konsultatsioonid/files/consult/282_EUTARKVT%20loppraport%20.pdf

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields