Avaleht

MDC Max Daetwyler: aasta 2020 tõi välja kitsaskohad, mis vajavad paindlikku lähenemist

Eesti Tööandjate Keskliiduga sügisel liitunud MDC Max Daetwyler Eesti AS tegevjuht Kaili Vohnje jagab oma mõtteid tööstussektori murekohtadest ja võimalikest lahendustest. MDC Max Daetwyler on pereettevõte, mis tegeleb muuhulgas keevitamise, freesimise, lihvimise, montaaži ja haaveldamisega. 

“Tootmisettevõttena puutume kokku väga erinevate valdkondadega, eriti lähedalt puudutavad meid tööjõuarengu, rahvusvahelise kaubavahetuse ja keskkonnaga seotud küsimused. Ikka ja jälle kohtab arusaama, milles tööandja, töövõtja ja keskkond, kus toimetatakse, on vastandatud. Aeg on muuta arusaama, et tööandja on töövõtja suhtes vaenulik või üritab kõrvale hiilida seadustest, et võimalikult suuremat kasu teenida. Ilmselgelt on äriettevõtte peamine eesmärk kasumit teenida, ent tänapäeva ühiskonnas peaks see toimuma huvigruppide koostöös, mitte kuidagi laveerides. Meie võimalus ongi leida need võtmekohad, kus huvigrupid toimivad teineteist arvestades,” ütles Vohnje.

Ettevõte tegutseb aastaid rahvusvahelisel turul ning selle aasta sündmused on näidanud, kui oluline on pidevalt maailma majandusel kätt pulsil hoida. Käesolev aasta tõi tegevjuhi hinnangul väga hästi välja need kitsaskohad, mis vajavad kaasaegset ning paindlikku lähenemist. Olgu selleks tööjõu võimalikult paindlik rakendamine töömahu kiires kasvu või kahanemise faasis või keskkonnasaaste arvutamise lähtealustes.

Tema sõnul oleks aeg uuesti hinnata tööandja ja töövõtja rolli töölepingu seaduses ning nende tegelikke positsioone muutunud tööturul. “Ehk on mõistlikum järjest rohkem kohaldada võlaõigusseaduse sätteid lepingupoolte õigusi ja kohustusi määratledes, arvestada rohkem sellega, et ka Eestis tasuks rohkem rakendada osalist tööaega nii, et töövõtjad oleksid paindlikumalt hõivatud ning tööandjad saaksid rakendada tööjõudu just temale vajalikus määras,” tõi Vohnje näite ühest võimalikust muutusest.

Samuti on tegevjuhi jaoks oluline teadusasutuste töö- ja uuringutulemuste otsene rakendamine ettevõtluses, süvendades ettevõtete ja teadusasutuste omavahelist koostööd. “Ära ei saa unustada ka meie avatud majanduskeskkonda, kus teiste riikide sotsiaalsüsteemid ning keskkonnaotsused meie ettevõtete konkurentsivõimele otsest mõju avaldavad. Seega on just Eesti Tööandjate Keskliit, kui tugi, antud teemade seires ja kajastamisel väga olulise tähtsusega, ” lisas Vohnje. 

“Koostöö Eesti Tööandjate Keskliiduga võimaldab meil anda otsest infot ja tagasisidet selle kohta, milliste väljakutsete ja probleemidega tööandjad täna erinevates valdkondades silmitsi seisavad. Samas on liidul väga hea ülevaade üldistest ühiskonnas toimuvatest mehhanismidest, samuti välismaailmas toimuvast, mis meil omakorda investeeringuteks ja arenguks vajalikke otsuseid teha aitavad. Seega olles ise aktiivsed ning aidates kaasa töökeskkonna parandamisele, saame koostöös järkjärgult parandada ühiskonda selles suunas, kus me ise elada tahame,” ütles tegevjuht. 

 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields