Avaleht

Ootame tagasisidet Euroopa andmemääruse eelnõule

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on koostamas Eesti seisukohti andmemääruse eelnõule (Data Act). Ettepanekuga soovib komisjon suurendada vabalt kättesaadavate andmete hulka ning kehtestada eeskirjad selle kohta, kes, milliseid andmeid ja millisel eesmärgil võib ELi eri majandussektorites kasutada.

Andmemääruse eelnõu sisaldab kokkuvõtlikult järgmist:

  • Meetmed, mis võimaldavad ühendatud seadmete kasutajatel pääseda ligi nende loodud andmetele, mida sageli koguvad üksnes tootjad, ning jagada neid andmeid kolmandate isikutega, et osutada järelturuteenuseid või muid andmepõhiseid uuenduslikke teenuseid. Sellega säilivad tootjate stiimulid jätkata investeerimist kvaliteetsesse andmeloomesse, kattes edastamisega seotud kulud ja välistades jagatud andmete kasutamise otseses konkurentsis oma tootega.
  • Meetmed VKEde läbirääkimispositsiooni tasakaalustamiseks, vältides andmejagamislepingutes esineva tasakaalustamatuse ärakasutamist. Andmemäärus kaitseb neid ebaõiglaste lepingutingimuste eest, mida saaks kehtestada oluliselt tugevama läbirääkimispositsiooniga lepinguosaline. Komisjon töötab välja ka näidis-lepingutingimused, et aidata sellistel ettevõtjatel koostada ja sõlmida õiglasi andmejagamislepinguid.
  • Avaliku sektori asutuste vahendid erasektori valduses olevatele andmetele juurde pääsemiseks ja nende kasutamiseks, kui neid on vaja erakorralistes oludes, eelkõige avalikus hädaolukorras, nagu üleujutused ja metsa- või maastikupõlengud, või õiguslike volituste andmiseks, kui andmed ei ole teisiti kättesaadavad.
  • Uued eeskirjad, mis võimaldavad klientidel vahetada pilvtöötluse teenuste osutajaid ja kehtestada kaitsemeetmed ebaseadusliku andmeedastuse vastu.
  • Lisaks käsitletakse ka andmete koostalitlusvõimet ning vaadatakse läbi andmebaaside direktiivi teatavad aspektid.

Eesti seisukohtade kujundamiseks palume ka teie arvamust ja ettepanekuid eelnõu kohta (koos lühikeste selgitustega) edastada 25. märtsiks 2022 keskliidu välissuhete nõunik Kristi Sõbrale (kristi.sober@employers.ee).

Eelnõu ingliskeelne versioon on leitav siit. Samal veebilehel avaldatakse peatselt ka eelnõu eestikeelne tõlge.

Foto: canva.com

 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields