Avaleht

Maaülikool hoiab õppetööd käigus e-vahenditega

Uus olukord Eestis ja maailmas on paisanud pea peale ka ülikoolielu. Eesti Maaülikool on viinud õppetöö e-kanalitesse ning esialgu loodetakse lõputööde kaitsmised, aktused ja uute tudengite vastuvõtt läbi viia senise ajakava järgi. Mõistagi on ka tegemisi, mis on hetkel pausil.

Talve lõpp ja kevadine algus on maaülikoolis traditsiooniliselt suute konverentside aeg. Neid aga hetkel mõistagi pidada ei saa. Lisaks ettekannetele on konverentsidel ju oluline roll üksteisega tutvumisel, võrgustike loomisel ja koostöös kokku leppimisel. Veebikanalitest jääb kõigeks selleks paraku väheks.

Ülikooli uksed on lukus ja külasta saab hetkel üksnes virtuaaltuuri vahendusel. Üks koht ülikoolis siiski on, mida päriselt sulgeda ei saa. See on veterinaariakliinik, sest veterinaaria kuulub teenusena elutähtsate valdkondade hulka.

Kuid nagu öeldud, on ülikoolielu veelgi suuremal määral koondunud internetti, kus saab üsna edukalt viia läbi koosolekuid ja ka igapäevast õppetööd. Tõsi, osa õppejõude vajab e-kursuste ja videoloengute korraldamisel abi ning haridustehnoloogi tööpäevad on viimastel nädalatel olnud pingelised. Operatiivselt on õppejõududele korraldatud ka e-õppe vahendite kasutamise koolitusi – seda mõistagi samuti e-kanalite kaudu – millest osavõtt on praegu väga aktiivne.

Raskem on olukord praktiliste ülesannetega, kus üliõpilased peaksid laborites korraldama mõõtmisi ja katseid. Praktilisi töid püütakse läbi viia individuaalselt ühekaupa ja lähtudes kõigist bioohutusnõuetest.

Kriis nõuab muudatusi ka tugistruktuuride töös. Nii näiteks on maaülikooli raamatukogu läinud üle laenutusele postipaki teel. Teavikuid saab huviline laenutada ühe-kahe kaupa, tasudes ise postikulu.Heade praktikate jagamiseks nii teadustöö, asjaajamise kui distantsõppe korraldamisel on avatud foorum ülikooli siseveebis.

Ehkki enamik üliõpilasi on ühiselamutest lahkunud koju, leidub siiski ka neid, kes kohti vajavad. Peamiselt on need välistudengid. Rahvarohked kokkusaamised on ühiselamus mõistagi keelatud. Välismaalt tulijatele on pandud valmis mõned karantiinikohad. Nende kohtade arvu saab vajadusel ka suurendada.

Vabariigi valitsuse korralduse alusel vältab kaugtöö ülikoolis 1. maini. Kui oht peaks vähenema ja piiranguid leevendatakse, otsustatakse tavapärasesse töörütmi naasmine jooksvalt.

Autor: Risto Mets, Eesti Maaülikooli turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja kt

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields