Avaleht

Löö kaasa töökohapõhise õppe mudelite väljatöötamisel

Kaua tehtud „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetajakoolituse koolituspraktika“ ja „Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine“ (PRÕM) toetuse andmise tingimused said 5. augustil haridus- ja teadusministri käskkirjaga kinnitatud. PRÕMi elluviija on SA Innove.

Nüüd käivitab Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) järgmise sammuna töökohapõhise õppe koostöömudelite väljatöötamise töörühma.

Töörühma ülesandeks on välja töötada erinevad töökohapõhise õppe koostöömudelid, mis arvestavad meie ettevõtete vajadustega ja arendavad töökohapõhist õpet. Esimeste mudelite piloteerimisega soovib HTM alustada 2016. aasta esimeses pooles.

HTM on välja pakkunud, et töörühma kooseisu võiksid kuuluda tööandjate esindajad (8), kutseõppeasutuste esindajad (5), Eesti Tööandjate Keskliidu esindaja, Kaubandus- Tööstuskoja esindaja, HTM, Innove ning vajadusel kaasatakse eksperte.

Kui teil on töökohapõhise õppe läbiviimise kogemus ja olete valmis töörühmas kaasa lööma, siis palun andke sellest teada meiliaadressil anneli@employers.ee

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields