Avaleht

Läheneb kutsehariduse õpirände harta taotlustähtaeg!

Mis on Erasmus+ kutsehariduse õpirände harta?

Kutsehariduse õpirände hartaga akrediteeritakse ja tunnustatakse kutseõppeasutusi, kes on olnud edukad kvaliteetse õpirände korraldamises oma õpilastele ja töötajatele ning julgustatakse neid edasi arendama oma rahvusvahelise koostöö strateegiaid. Harta eesmärk on lihtsustada õpirändetoetuse taotlemist ja samas jätkuvalt parandada õpirände kvaliteeti.

Erasmus+ kutsehariduse õpirände hartat omavad Eesti koolid on:

Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Rakvere Ametikool, Tallinna Teeninduskool, Tartu Kunstikool, Haapsalu Kutsehariduskeskus, Kuressaare Ametikool, Tartu Kutsehariduskeskus.

Kes saab harta taotluse esitada?

Kutsehariduse õpirände harta taotluse võib esitada:

  • Eestis asutatud organisatsioon, mille tegevusvaldkond on seotud kutsehariduse või -koolitusega. Taotluse  esitab organisatsioon individuaalselt, soovides saata õpirändele oma õpilasi ja haridustöötajaid.
  • konsortsium, mis koosneb vähemalt kolmest kutsehariduse valdkonnas tegutsevast Eesti asutusest. Taotluse esitab üks konsortsiumi liikmetest (koordinaator) ülejäänud liikmete kirjaliku volikirja alusel. Kõik konsortsiumi liikmed saavad saata õpirändele vaid oma organisatsiooni õpilasi ja haridustöötajaid.

Milline on harta taotlemise ajakava?

Taotluskutse avaldamine: november 2017
Taotluste esitamise tähtaeg: 17. mai 2018
Harta taotluste hindamine: juuni-august 2018
Harta omanike väljakuulutamise: septembri lõpp 2018

Taotlusdokumendid
Kutsehariduse harta taotluskutse 2018
inglise keeles
eesti keeles

Loe lähemalt: http://haridus.archimedes.ee/kutsehariduse-opirande-harta 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields