Avaleht

Küsitlus: Koolikohtade kättesaadavuse probleem välisspetsialistide värbamisel

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium palub ettevõtjatel, kellel on kogemus välisspetsialistide värbamisega, vastata küsimustikule välismaalt tulnud töötajate laste koolikohtade kättesaadavuse kohta.

Nimelt on ministeerium saanud tagasisidet, et kui avalike teenuste kvaliteet ja ametkondade vaheline suhtlus on aasta-aastalt paranenud, siis hetkel on üheks suurimaks takistuseks välisspetisalistide värbamisel (sama kehtib ka Eestisse tagasi tulevate spetsialistide kohta) koolikohtade kättesaadavus. Küsitlusega soovibki ministeerium probleemi kaardistada.

Küsimustiku eesmärgid on:

1) Koondada info koolikohtade kättesaadavusega seotud probleemide kohta, mida ettevõtjad on välisspetsialiste palgates kogenud;

2) Saada hinnanguline prognoos, kas ja kui palju inglisekeelseid koolikohti lähiaastatel täiendavalt juurde on vaja;

3)  Vastavalt saadud infole leppida kokku edasistes tegevustes erinevate ametkondade vahel.

Ministeerium palub vastamiseks täita küsimustik:  http://goo.gl/forms/ZTlmeFoLtT Küsimustiku täitmiseks kuluv aeg varieerub oluliselt ja sõltub sellest, kas ettevõttel on eelnevalt haakuvust antud teemaga olnud või mitte. Küsimustiku täitmise tähtaeg on 8.aprill.

Küsimustiku peamine fookus on koolikohtade kättesaadavuse kaardistamine. Juhul, kui muret teeb ka lasteaiakohtade kättesaadavus, palutakse see välja tuua küsitluse viimases, täiendavate kommentaaride lahtris.

Küsimuste tekkimisel võtke palun otse ühendust piret.potisepp@mkm.ee

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields