Avaleht

Kuidas kasutab Eesti Euroopa Liidu pikaajalise eelarve vahendeid?

22.- 26. märtsini toimusid rahandusministeeriumis kaasamisüritused Euroopa Liidu pikaajalise eelarve vahendite kasutamise teemal. Euroopa Liidu uuel eelarveperioodil (aastatel 2021-2027) saab ELi struktuuritoetustest ning taaste- ja vastupidavusrahastust (RRF) kokku 4,65 miljardit eurot. 

Oleme Tööandjate Keskliidus kohtunud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannusega ärikohtingu raames ja saanud ülevaadet järgmise pikaajalise EL eelarve ning vastupidavus- ja taasterahastu (RRF) kohta. Kaasamise protsess veel endiselt käib ja eelmisel nädalal toimusid arutelud, kus osalesid paljud partnerid, huvirühmade esindajad ja ettevõtjad.

Toimunud üritusel keskenduti viiele fookusteemale – nutikam, rohelisem, ühendatum, sotsiaalsem ning inimestele lähedasem Eesti, mille raames toimus ühtekokku pea 50 erinevat arutelu. Kõlama jäänud ettepanekud puudutasid rohepöörde võimalusi ning inimeste digi- ja roheoskuste parandamist, mis kõik mõjutavad majanduse konkurentsivõimet ja suutlikkust tulevikutehnoloogiaid kasutusele võtta. Muutuste elluviimiseks tõsteti esile vajadust koostööd teha: valdkondade, era- ja avaliku sektori ning vabakonna vahel.

Ürituse slaidid on leitavad siit. Leheküljelt leiate alapealkirja ’Kaasamine’ ja sealt saab vastavalt teemadele tutvuda toimunud üritustel esitatud slaididega ja täpsemalt informatsiooni, kes erinevate teema osas ministeeriumites kontaktiks. 

Rahandusministeerium ootab veel järgmise kahe nädala jooksul sisendit nendelt, kellel ei ole olnud võimalust oma mõtteid jagada. 

Parema ülevaate saamiseks on Eesti struktuurivahendite 2021-2027 partnerlusleppe ja rakenduskava ning Taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) koostamise kaasamisplaanis ja ajakavas välja toodud ajaraamistik, millal ja mis kujul kaasamine toimub.

Vastavalt ajakavale on plaanis aprillis veel Euroopa Liidu Õiglase Ülemineku Fondi (ÕÜF) virtuaalsed arutelud ja maikuus (3.-24.05) peaks toimuma Eesti taastekava (RRP) eelnõu avalik konsultatsioon (www.osale.ee, struktuurifondide planeerimise ja vastupidavus- ja taastekavafondi lehekülgedel). 

Foto: canva.com

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields