Avaleht

Kui teie töötajad vajavad eesti keele koolitust

Ei möödu nädalatki, mil meedias ei räägitaks teemal – kust võtta töötajaid? Sobivate oskustega tööjõu puudumine valmistab tööandjatele järjest rohkem peavalu. Kui õnnestubki leida inimene, kes sobib töökohale, siis võib mõnel pool saada takistuseks vähene eesti keele oskus. Eelmise aasta suvest saavad tööandjad taotleda töötukassast koolitustoetust töötajate eesti keele oskuse arendamiseks. Koolitustoetust töötajate eesti keele oskuse arendamiseks on taotlenud mitmed jaeketid, tootmis- ja teenindusettevõtted.

Koolitustoetust saab taotleda e-töötukassa kauduvõi saata avaldus e-postile koolitustoetus@tootukassa.ee. Tööandja poolne panus töötukassast koolitustoetuse saamise korral on 20% toetussummast.

Millised on tingimused?

Toetuse saamiseks peab ettevõte avalduse esitamisele eelneva kolme aasta jooksul kokku vähemalt kahel aastal olema maksnud tööandja töötuskindlustusmakset. Seega saame toetada ettevõtteid, kes on töötuskindlustussüsteemi panustanud. Töötaja (kelle koolitamiseks toetust taotletakse) tööleping peab olema tähtajatu või kehtima pärast avalduse esitamist veel vähemalt kuus kuud.

Kuidas tegutseda?

Tööandja valib eesti keele koolituse lähtudes oma vajadustest. Kui on vaja korraldada töötajatele eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistavat koolitust, siis tuleb valida koolitaja, kellel on vastava keeleoskustaseme õpetamiseks olemas tegevusluba. Tegevusloaga koolitajad on leitavad Keeleinspektsiooni kodulehelt.Soovitame tutvuda ka eesti keele koolitusi läbi viivate õpetajate eelneva õpetamiskogemusega. Oma töötajatele sobivaima eesti keele õppe lahenduse leidmisel on tööandjatele vajadusel abiks Integratsiooni Sihtasutus.

Koolituse maht peab olema vähemalt 80 akadeemilist tundija koolitus võib kesta kuni ühe aasta. Koolitustoetuse avaldus tuleb esitada ennekoolituse algust, piisab ka ühest päevast enne koolitust. Avaldus esitatakse ühe koolituse kohta. Näiteks kui töötajad vajavad eesti keele koolitust nii A1 kui ka A2 keeleoskuse tasemel, siis tuleb mõlema koolituse osas esitada eraldi avaldused.

Kuidas hüvitamine käib?

Koolitustoetusega hüvitatakse tööandjale koolituskulu, koolitusel osalemisega seotud töötaja sõidukulu ning palgakulu tunnitöötasu alammääras aja eest, mil töötaja osales koolitusel. Kulude kogusummast hüvitame kuni 80%, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot töötaja kohta.

Tööandja kannab esmalt kõik koolitusega seotud kulud ise. Positiivse otsuse korral makstakse koolitustoetust kuluaruande alusel.

Rohkem infot koolitustoetuse saamise võimaluste kohta leiab siit https://www.tootukassa.ee/koolitustoetus-eesti-keele-oskuse-arendamiseks

Autor: Riina Kurg, Eesti Töötukassa teenusejuht

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields