Avaleht

Küsitlus näitas liikmete valmisolekut aktiivsemalt kaasa rääkida

Eesti Tööandjate Keskliidu liikmed on valdavalt keskliidu tegevusega rahul, kuid sooviksid olla seisukohtade kujundamisse senisest enam kaasatud, selgus juunis läbi viidud küsitlusest.

„Intervjuudest saadud tagasiside on meile väga väärtuslik selleks, et Eesti ettevõtluskeskkonna eest seista ning tööandjate huve veelgi paremini kaitsta,“ ütles Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar. „Eelmisel aastal manifesti koostades kogesime, kuidas hea koostöö viib mõjuka tulemuseni – meie liikmete ühiselt koostatud manifesti põhieesmärgid leidsid tee valmisporgrammidesse ja ka koalitsioonileppesse. Nüüd on oluline jätkata tööd selle nimel, et need ka teoks saaks. Selleks kutsumegi sügisel taas kokku valdkondlikud töörühmad. Igaüks, kes soovib aktiivselt kaasa lüüa Eesti asja ajamises, on teretulnud.“

Praktikant Mehis Vitkar viis juunikuus läbi telefoniintervjuud 87 Eesti Tööandjate Keskliidu liikmesorganisatsiooni tegevjuhi või juhi poolt määratud kõneisikuga. Neist 65 olid ettevõtted ja 22 erialaliidud.

Ligi pooled ehk 47 protsenti vastanutest ütles, et keskliidu senine tegevus vastab nende ootustele kas täiesti või suurel määral. 32 protsenti leidis, et nende ootused keskliidule on suuremad. Viiendik vastanutest ei osanud hinnangut anda.

Eesti Tööandjate Keskliidu senistest tegutsemistest tunnustati järjepidevat ühishuvi esindamist ja ettevõtjate õiguste eest seismist. Kiideti meeskonna praegust koosseisu ja selle pingutusi läbirääkimistel ametiühingute ja poliitikutega. Rõhutati tööandjate manifesti edukust ning lausuti häid sõnu konverentsi Tuulelohe Lend kohta.

Küsimusele „Mida saaks keskliit paremini teha?“ vastati tihti, et liit peaks oma seisukohti ja arvamusi avalikkuses jõulisemalt väljendama. 60% vastanutest ütles, et keskliit peaks liikmeid, haruliite ja eksperte senisest aktiivsemalt kaasama.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields