Keskkonna, energeetika ja säästva ettevõtluse töörühm

Fookusteemad

  1. Kestlikumatele ärimudelitele ja ringmajandusele ülemineku toetamine.
  2. Kliimapoliitika fookuses peab olema konkurentsivõime tõstmine. Ilma konkurentsivõimeliste ettevõteteta pole võimalik inimeste heaolu kahjustamata kliimaeesmärke saavutada. Seetõttu on määrava tähtsusega, et vastavate poliitikate ja algatuste kujundamisel võetakse arvesse regulatsioone neis riikides ja regioonides, millega Eesti ettevõtted rahvusvahelisel tasandil konkureerivad.
  3. Kliimaeesmärkide saavutamine eeldab mõistlikku üleminekuperioodi. Vaid nii saame anda Eesti ettevõtetele võimaluse oma äristrateegiad ümber kujundada, arvestades nii muutunud keskkonda kui rahvusvahelist konkurentsi. Muutuste elluviimiseks peavad riigid nii sisuliselt kui rahaliselt panustama, et tagada usaldusväärne, ennustatav ning ettevõtjasõbralik majanduskeskkond, mis omakorda toetab erasektori pikaajalisi investeeringuid.
  4. Euroopa roheleppe edukaks rakendamiseks tuleb valdkonna poliitikad viia kooskõlla uuendatud riiklikukliimakavaga REKK2030 (vaatega 2050). Esmajoones tuleb muutunud keskkonnas fokusseerida hariduse ja innovatsiooni valdkondadele, et tööjõuturule tuleksid vajalike teadmiste, oskuste ja kogemustega inimesed.
  5. Tööandjaile kõige aktuaalsema info jagamine parimate praktikate, rahastusvõimaluste jm kohta.

Säästlikest ärimudelitest ja tehnoloogiast, loodusvarade võimalikult ulatuslikust ja efektiivsest väärindamisest, taastuvenergeetikast ja taaskasutustehnoloogiatest peab saama Eesti ettevõtete konkurentsieelis.

Tutvu ka roheinnovatsiooni toetusvõimalustega.

Soovid kaasa rääkida ning panustada keskkonna, energeetika ja säästva ettevõtluse töörühmas? Anna oma soovist teada meie töörühma koordinaatorile!

Raul panustab andmeanalüüsiga seisukohavõttudesse ja sõnumitesse ning kureerib majandusarengu ja maksude, keskkonna ja energeetika ning innovatsiooni töörühmade tegevust. Enne tööandjatega liitumist töötas Raul Maksu- ja Tolliametis analüütikuna. Raulil on sotsiaalteaduste magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist. Vabal ajal kõige parema meelega toimetab pere seltsis, teeb tervisesporti ja käib kalal.

Raul Aron

Analüütik-nõunik

+372 564 75111

raul.aron@employers.ee

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields