Avaleht

Käivitus EL-i 47 miljoni eurone fond väike- ja keskmise ettevõtete intellektuaalomandi kaitseks

Sel nädalal käivitasid Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) uue väike- ja keskmiseettevõtete (VKE) fondi, mis pakub Euroopa Liidus asuvatele VKEdele vautšereid, et aidata neil kaitsa oma intellektuaalomandit.

Loodud toetuskava on avatud 10. jaanuarist 2022 kuni 16. detsembrini 2022.

Oluline: rahalised vahendid on piiratud ja neid antakse taotluste saabumise järjekorras. Loe rohkem siit.

Liidu VKEde fondist, mille eelarve on 47 miljonit eurot, antakse toetust järgmisel otstarbel:

  • fondist hüvitatakse 90 % tasudest, mida liikmesriigid võtavad intellektuaalomandi esialgse hindamise teenuste eest, millega antakse laiaulatuslik hinnang asjaomase VKE intellektuaalomandi vajadustele, võttes arvesse tema immateriaalse vara innovaatilist potentsiaali;
  • fondist hüvitatakse 75 % ulatuses tasu, mida intellektuaalomandi ametid (sealhulgas riiklikud intellektuaalomandi ametid, Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet ja Beneluxi intellektuaalomandi amet) võtavad kaubamärkide ja disainilahenduste registreerimise eest;
  • fondist hüvitatakse 50 % ulatuses tasu, mida Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioon võtab kaubamärgi ja disainilahenduse rahvusvahelise kaitse andmise eest;
  • fondist hüvitatakse 50 % tasudest, mida riiklikud patendiametid 2022. aastal patentide registreerimise eest võtavad;
  • alates 2023. aastast võib fondist hüvitada ka muid patendi taotlemisega seotud kulusid, sh osa leiutustaseme kontrollimisest tulenevatest kuludest; eraviisilise intellektuaalomandialase nõustamise tasu, mida võtavad intellektuaalomandi küsimustega tegelevad advokaadid (näiteks patendi registreerimise, litsentsilepingute, ja intellektuaalomandi väärtuse hindamise, vaidluste kohtuvälise lahendamise jms eest).

Euroopa Komisjon leiab, et VKEd vajavad oma leiutiste ja intellektuaalomandi kaitsmiseks paindlikke tööriistu ja kiiret rahastamist ja seetõttu hõlmab liidu uus VKEde fond esmakordselt ka patente. Komisjoni rahastus summas 2 miljonit eurot on täielikult ette nähtud patendiga seotud teenuste jaoks. Näiteks võib VKE taotleda liikmesriigis leiutise patentimise eest makstud registreerimistasu tagasimaksmist.

EUIPO haldab VKEde fondi projektikonkursside kaudu ja EUIPO veebisaidil on juba esimene konkurss välja kuulutatud.

8.-11. veebruaril 2022 toimuvad ka ELi tööstuse päevad, ning ka seal korraldatakse eraldi VKE fondi tutvustav üritus (11.veeburari), kus VKEd saavad esitada fondi haldavatele ekspertidele küsimusi ning saada informatsiooni, kuidas erinevaid teenuseid taotleda. Üritusel on võimalik osaleda ka interneti vahendusel, registreerudes ELi tööstuse päevade veebilehel.

Rohkem infot  Euroopa Komisoni veebilehelt.

Foto: canva.com

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields