Avaleht

Kai Realo: rohepööre on Eestile nii paratamatus kui võimalus

“Rohepöörde keskmes olema majanduse konkurentsivõime kasvatamine, sest siis on võimalik mitte üksnes säilitada praegust, vaid kasvatada kogu ühiskonna heaolu,” räägib Kai Realo. Foto: Ragn-Sells Eesti, Marija Vie

Valitsuse roheambitsioon väärib tunnustamist, kuid see on siiski alles ühe pika teekonna algus. Paraku ei piisa ainult ilusat tulevikku kirjeldavast jutust, vaid selle tulevikuni tuleb ühiskond ka juhtida. Kui teha seda targalt, kasvab ettevõtluse konkurentsivõime ja ühiskonna heaolu, rõhutab Eesti Tööandjate keskliidu volikogu esinaine ja Ragn-Sells Eesti tegevjuht Kai Realo ERRi arvamusveergudel.

Rohepöörde elluviimine on koalitsioonileppes tähtsuselt kõrgel kolmandal kohal. Ambitsiooni paberile panemine on aga lihtsam kui ees ootavad muudatused. Kliimavaldkonnas pole veel lihtsaid lahendusi. Soovitud eesmärkide saavutamine tähendab tõsiseid muudatusi majanduses ning see mõjutab nii riigi, kohalike omavalitsuste, eraisikute ja ettevõtjate elu. Kuna sellel on nii võitjaid kui kaotajaid, saavad ka kokkulepped olema keerulised sündima.

Rohepöörde keskmeks majanduse konkurentsivõime kasvatamine

Euroopa Liidu liikmena pole meil võimalust enam kauem venitada ja eesmärkide ellu viimiseks tuleb hakata teistmoodi käituma. Paari aastaga tuleb teha ära asjad, millega teised riigid on toimetanud kümmekond aastat. Rohepööre on paratamatus, meil lihtsalt pole ei loodusressursse ega inimesi, kellega siin ressursimahukat ettevõtlust edasi teha. Edasine suund peab olema tootlikum, taaskasutamisele orienteeritud ja keskkonnale sõbralikum.

Rohepöörde keskmes peab olema majanduse konkurentsivõime kasvatamine. Siis on võimalik mitte üksnes säilitada praegust, vaid kasvatada kogu ühiskonna heaolu. Nii ei mõju see ettevõtjaile karistusena, ehkki üksikud ärid muutusest pihta võivad saada.

Rohepööre vajab selget plaani ja võimekat eestvedajat

Paljude olemasolevate kliima- ja majandusarengut puudutavate arengukavade asemel on vaja koondada peamised eesmärgid ja tegevusplaanid ühtsesse kliimaseadusesse. On oluline pidada teaduspõhiseid arutelusid ja kaasata huvirühmi ning avalikkust, et leida riigile sobiv rohepöörde elluviimise plaan. Samuti peab kliimaseadusega kaasnema selge kommunikatsioon, selgitades põhjuseid, eesmärke ja mõjusid. Praegu langeb lõviosa kohustustest ettevõtjaile, kuid tegelikult peab ühiskond tervikuna olema nõus rohepöördeks pingutama. Seega on ettevõtjatele oluline, et seadus looks õigusselgust ja -kindlust ning selgitaks lahti milliseid investeeringuid on mõtet teha, mida peab tegema ja mida varsti enam ei tohi teha, tooks välja konkreetsed verstapostid ning annaks infot, mida lisaks kodanikele ja ettevõtjatele riik nende eesmärkide täitmiseks teeb.

Loe täismahus artiklit ERRi arvamusveergudelt!

Kuidas kirjutada kokku kliimaseadus, mis aitab ettevõtetele ja ühiskonnale võetud roheesmärke täita, ja kuidas teha rohepööre, mis meid kõiki vaeseks ei tee, saad kuulata ka “Tööandjate tund” teise hooaja esimesest saatest!

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields