Avaleht

IV kvartalis oli 7200 vaba ametikohta

Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides oli 2014. aasta IV kvartalis 7200 vaba ametikohta, teatab Statistikaamet. Vabade ametikohtade arv vähenes eelmise kvartaliga võrreldes 15,9% ja suurenes 2013. aasta IV kvartaliga võrreldes 13,6%.

Vabade ametikohtade määr ehk vabade ametikohtade osatähtsus ametikohtade koguarvus oli IV kvartalis 1,3%. Kõige kõrgem vabade ametikohtade määr oli kolmandat kvartalit järjest haldus- ja abitegevustes (2,4%) ning kõige madalam mäetööstuses (0,1%) ning veevarustuse, kanalisatsiooni, jäätme- ja saastekäitluses (samuti 0,1%).

Suurim vabade ametikohtade arvu kasv oli kutse-, teadus- ja tehnikaalases tegevuses, kus vabu ametikohti oli 2013. aasta IV kvartaliga võrreldes 2,6 korda rohkem.

Piirkondlikult asuvad vabadest ja hõivatud ametikohtadest 56% Harju maakonnas (sh Tallinn), järgnevad Tartu maakond (11%) ja Ida-Viru maakond (8%). Vabade ametikohtade määr oli jätkuvalt kõige kõrgem Harju maakonnas (1,7%) ning kõige madalam Hiiu, Saare ja Põlva maakonnas (kõigis 0,5%).

Omaniku liigi järgi oli vabadest ametikohtadest 26% avalikus sektoris ja 74% erasektoris, kus suurim osatähtsus oli Eesti omandis olevatel ettevõtetel. Avalikus sektoris oli vabade ametikohtade määr 1,3% ja erasektoris 1,4%. Avaliku sektori alla kuuluvad ka riigi ja kohaliku omavalitsuse omanduses olevad äriühingud.

Tööjõu liikumist iseloomustav tööjõu käive (tööle võetud ja lahkunud töötajate arv kokku) oli 2014. aasta III kvartalis 89 000 töötajat, mis võrreldes 2013. aasta sama perioodiga kasvas 9,6%. Kõige enam kasvas 2013. aasta III kvartaliga võrreldes tööjõu käive põllumajanduse ja ehituse tegevusalal (vastavalt 42,6% ja 33,5%).

Vaba ametikoht on vastloodud, vaba või töötaja lahkumise tagajärjel vabaks saav tasustatav ametikoht, millele tööandja otsib aktiivselt sobivat kandidaati väljastpoolt ettevõtet, asutust või organisatsiooni.

Andmed põhinevad uuringul „Vabad ametikohad ja tööjõu liikumine“, mida Statistikaamet korraldab alates 2005. aastast. 2014. aastal oli valimis 12 267 ettevõtet, asutust ja organisatsiooni ning valikuliselt uuritavate üksuste andmed laiendatakse üldkogumi valikuliselt uuritavale osale igas kihis eraldi.

Allikas: Statistikaamet

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields