Avaleht

HANZA Mechanics Tartu AS: Edukas koostöö eeldab kokkulepete austamist

Tänavu sai 2018. aasta parima regionaalse praktikakoha auhinna HANZA Mechanics Tartu AS põhjaliku praktikakorralduseja tegevuse eest, mis edendab tähelepanuväärselt kohalikku koostööd ettevõtete ja koolide vahel.

„ HANZA Mechanics Tartu AS on olnud praktikakohaks juba üle kümne aasta. Mullupakkusime praktikavõimalust 47 tudengile, kellest viis olid välismaalt. Praktikante käis ettevõttes ka varem, kuid strateegilisemat lähenemist sellele valdkonnale teostame viimased kümme aastat,” ütleb Hanza Mechanics Tartu AS personaliosakonna juht Annika Ploom. Ta lisab, et selle aja jooksul on ettevõttes kogemusi omandamas käinud ligi 300 õppijat.

Praktikante on ettevõte vastu võtnud  peamiselt Tartu Kutsehariduskeskusest ja Eesti Maaülikoolist, aga ka Võrumaa Kutsehariduskeskusest, Tallinna Tehnikakõrgkoolist,  Pärnumaa Kutsehariduskeskusest, Valgamaa Kutsehariduskeskusest, Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledžist. Kuna ettevõtte tegevusvaldkond on lai, leiavad Hanza Mechanics Tartu AS-is praktikakoha tulevased metallitöötlejad ning insenerid lõpetades laonduse  ning koka eriala õppuritega.

„Ootame praktikale inimesi, kes huvituvad õpitavast erialast ning on õpitahtelised ja õpivõimelised. Praktikant võiks olla avatud – vastu võtma õpetamist ja uusi teadmisi. Lisaks on oluline kohusetundlikkus – ühe eduka koostöösuhte toimimise aluseks on kokkulepetest kinnipidamine,” märgib Ploom.

Praktika – igapäevane teadlik töö

Igale praktikandile määratakse ettevõttesse tulles juhendaja, kes seisab hea selle eest, et praktika eesmärk saaks täidetud ning õppur omandaks laialdased teadmised oma valdkonnast. Juhendaja roll on ka praktika vältel jälgida praktikandi sooritust ning anda tagasisidet.

 „Praktikakohaks olemine tähendab igapäevast teadlikku tööd selle nimel, et kõik osapooled saaksid praktikast kasu parimal võimalikul moel,” rõhutab Ploom.  Ühtpidi on oluline hoida tihedat kontakti õppeasutustega ning olla alati valmis oma ettevõtet huvigruppidele tutvustama. Teisalt on oluline tegutseda ettevõttes õppimist ja juhendamist toetava kultuuri loomise nimel. Oluline on tegeleda praktikajuhendajate arendamisega ning praktika sujumist toetava süsteemi loomisega.

Praktikakohaks olemine tähendab ettevõttele luua eelkõige koolitajate süsteem, neid toetada ja tunnustada. Ploomi sõnul hakkabsüsteem iseenesest toimima siis, kui praktikandid annavad hea tagasiside juhendajatele, õppeprotsess on mõlemale osapoolele huvipakkuv ning peale kooli lõpetamist tullakse tööle samasse ettevõttesse, kus oldi praktikal.

„Kõige enam mõjutab praktikaettevõtteks olemine vajadust täiendava lisaressurssi/või töö ümberkorraldamise  järele. Meie ettevõttes lähenetakse igale praktikale tulijale kui uuele töötajale alates vestlusest ning juhendamisest kuni vajalike töövahendite/riiete jms andmiseni,” selgitab Ploom.

Kokku on ettevõttes 51 töötajat,  kes on olnud juhendajad ja läbinud juhendajate koolituse, kuid aktiivselt selle valdkonnaga tegelevaid isikuid on 25.Praktika juhendajate leidmine pole Ploomi sõnul raske ning üldiselt on inimesed selle väljakutse üle rõõmsad. Samas on oluline alati täpsustada, kas juhendajal on võimalik juhendada oma töökoormuse tõttu ja seepärast pole ühel juhendajal rohkem kui kaks praktikanti korraga.

„Praktikajuhendajatele on meil määratud tasu juhendamise perioodi eest. Lisaks värskendame nende teadmisi juhendamisalastel koolitustel. Oluliseks peame ka juhendajate omavahelist suhtlemist ning sel eesmärgil oleme loonud kena traditsiooni iga-aastase juhendajate tänuürituse näol,” ütleb Ploom.

Võimalus end proovile panna

HANZA Mechanics Tartu AS on Tartu linna üks suurimaid tööandjaid. Praktikandid toovad ettevõttesse sageli teistsugust vaadet ning rikastavad seeläbi töökeskkonda. Praktika annab võimaluse kogemustega töötajatele panna ennast proovile juhendaja rollis ja rikastada seeläbi oma igapäevatööd.

„Lisaks on mitmed praktikandid jaganud meie ettevõttest tekkivat positiivset kuvandit oma sõprade-tuttavatega ning on sage ka olukord, kus praktika läbinud isik soovib hiljem saada meie püsitöötajaks. Seega võite praktikakohaks olemisest on ettevõttele küllaltki palju,” kinnitab Ploom.

Üldiselt on praktika sooritamine tasustatud ning tublimatele praktikantidele pakutakse ka võimalust ettevõttes tööle asuda. Lisaks jagatakse kooliga infot ning antakse tagasisidet praktikantide soorituse kohta. Sel aastal esitas HANZA Mechanics Tartu AS ühe tubli praktikandi ka Eesti Tööandja Keskliidu konkurssile „Praktik Cum Laude”.

Praktikajuhendaja Ivar Kaine on seadistaja keevitusüksuses ning ettevõttes töötanud ligi 11 aastat. Praktikajuhendaja eesmärk on tutvustada praktikandile töökeskkonda – ka sotsiaalset – ja efektiivseid töövõtteid.

„Kui tootmises tekivad probleemid, siis võtan kohe enda kõrvale praktikandi, et ta saaks näha lahendusi ja ka oma lahendusi välja pakkudes kaasa rääkida. Näitan praktikandile töövõtteid, mis teooriat kõige efektiivsemalt ellu aitavad viia. Samuti eriolukordi, kus on vaja tegutseda teisiti kui teooria dikteerib ja seletan, miks see nii on. Mõnikord on vaja „reegleid murda”, aga selleks on kõigepealt vaja seda reeglit tunda ning aru saada, milleks see loodud on,” selgitab praktikajuhendaja.

Hea praktikant on Kaine silmis selline, kes kuulab ja kuuleb, mida talle räägitakse ja kes rakendab kuuldut ka praktikas. Selline, kes on ka ise päriselt huvitatud sellest, mida talle näidatakse ja ei karda küsimusi esitada.

Kommentaar

Heiki Lill

Tulin EMÜ Tartu Tehnikakolledžisse tööle  2014. aasta detsembris. Ei mäleta selle aja jooksul õppeaastat, kui poleks olnud vähemalt üht tudengit, kes ei oleks sooritanud oma praktikat HANZAs. Arhiivimaterjalidesse sukeldudes leiab, et tehnotroonika tudengid on käinud HANZAs (Tarkon) praktikal ka 2010. aastal.

Õppekava juhina on mul koostöö HANZAga olnud ääretult meeldiv. Spetsialistid, ka endised tehnotroonika tudengid, käivad vajadusel spetsiifilisi loenguid andmas, samuti erinevatel tutvustustel. Ääretult meeldiv oli HANZA stipendiumi sisseseadmine selle aasta kevadel.

Tudengite huvi HANZA vastu on stabiilne, igal aastal läheb sinna praktikale neid üks-kaks. Praktikakoht vastab meie nõuetele. Seda eelkõige ettevõtte suuruse ja laia ampluaa poolest. Kuna meil on elektroonika- ja mehaanikasuunaline õpe, siis mõlemad suunad saavad oma praktikakogemuse sellest ettevõttest kätte.Soovime koostööd HANZAga veelgi laiendada. Loodetavasti unistused kõrgetest lendudest teostuvad.

 

Autor: Signe Kalberg
Artikkel ilmus Postimehe eriväljandes “Praktika ja õpipoisiõpe”

 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields