Avaleht

GALERII: ideetalgud vähenenud töövõimega inimeste kaasamiseks tööjõuturul

8. märtsil toimusid Tööandjate Keskliidu ja Garage48 koostöös ideetalgud, leidmaks nutikaid lahendusi vähenenud töövõimega inimeste suuremaks kaasamiseks tööjõuturul. 

Töövõime ideetalgud loodi, et tuua kokku inimesed, kes huvituvad paremate lahenduste ja valikute mõtlemisest neile, kel on vähenenud töövõime ja kes parasjagu otsivad tööd või töötavad.

SEB Innovatsioonikeskuses toimuvatel ideetalgutel said osalejad ühe päeva vältel esitleda oma probleeme ja pakkuda neile välja ka võimalikke lahendusi. Kaheksa mentorit aitasid neist päeva lõpuks välja töötada efektiivseid ning rakendatavad projekte. Ühe tööpäeva jooksul kogunes teema üle arutlema 65 osalejat, kelle seas oli nii õpilasi, töötajaid, tööandjaid, ettevõtjaid, visionääre, arendajaid, disainereid projektijuhte ja turundajaid. 

Hommikul tutvustati kümmet ideed, millest moodustus kaheksa tiimi. Lahendusideed keskendusid järgnevatele probleemidele: 

  • kuidas parandada töötingimusi
  • kuidas töö leidmist lihtsustada
  • kuidas efektiivsemalt suhelda tulevase tööandjaga
  • kuidas informeerida tööandjat ootustest ja olukorrast seoses limiteeritud võimekusega töötajaga. 

Esimese koha võitis meeskond “Välktiimid”, kelle idee kujutab endast teenust, mis pakub ajutise vähenenud töövõimega töötajatele ja tema tööandjale täielikku abi ja konsultatsiooniteenust tööle naasmisel pärast pikemat töölt eemalolekut. Praeguses süsteemis jäävad tihti tähelepanuta trauma või pikema haiguse tagajärjel töölt mõnd aega eemal olnud töötajad ning Välktiimid töötasid välja lahenduse, kuidas erinevate erialade spetsialistid saavad tööle naasmise protsessis töötada nii tööandjat kui töötajat. 

Teisele kohale tuli tiim “Help-a-dot”, mis kujutab endast suurtele ettevõtetele suunatud mobiilirakendust, kuhu inimesed saavad sisestada oma töö ajal tekkinud abipalve ja ettevõtte teised töötajad saavad minna abi pakkuma. Abipakkujad saavad teenida dotpoint‘e, mida kogudes on võimalik võita auhindu ja saada kolleegide poolt tunnustatud. 

Kolmanda koha saavutas tiim “Naiskond 7”, kelle lahenduseks oli luua veebilehekülg, mis tutvustab erinevaid töökoha kohandamise lahendusi, mida erinevad ettevõtted on juba kasutanud või milliseid on plaanis ellu viia. Platvorm ühendaks nii vähenenud töövõimega inimesi värbavaid ettevõtteid, disainereid, ehitajaid kui vähenenud töövõimega inimesi.  

Ideetalgud toimusid Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetusel. 

Fotod: Rasmus Kooskora

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields