Avaleht

European Innovation Scoreboard 2022

Ilmunud on European Innovation Scoreboard 2022 tulemused. Euroopa innovatsiooni tulemustabel annab võrdleva analüüsi ELi riikide, teiste Euroopa riikide ja piirkondlike naabrite innovatsioonitegevuse kohta. Tulemustabel aitab riikidel hinnata enda innovatsioonisüsteemide tugevaid ja nõrku külgi ning tuvastada väljakutseid, millega peab tegelema. Euroopa innovatsiooni tulemustabel 2022 avaldati 22. septembril 2022.


Kahetsusväärselt on Eesti tugeva innovaatori kohalt allapoole nihkunud (ehk mõõdukas – keskpärane). Vaata Eesti tulemuskaarti SIIT. Kukkumise on tinginud ettevõtete vähenenud innovatsioonitegevused. Peamiselt on langus toimunud tooteinnovatsiooni vähenemise tõttu. Indeksisse lisatud uue alamindikaatori „environment-related technologies“ osas on Eestil samuti palju arenguruumi. 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi analüütik Karel Lember selgitab tulemust selliselt: “Uuringu metoodikas on toimunud muudatus, kus arvesse läksid uue Community Innovation Survey andmed, mis olid meil kehvemad kui eelmised. 2020.a. meil enamus innovatsiooninäitajaid langes ning see tõi ka tulemustabeli indikaatori allapoole. Näiteks innovaatiliste ettevõtete osakaal kukkus 73%-lt 64%-le. Samuti, lisandus keskkonna jätkusuutlikkuse plokk. Loodusvararikka (puit, põlevkivi) riigina, kes kõvasti CO2 emiteerib on meil need näitajad kehvemad võrreldes EL keskmisega. Tulemuskaardi metoodika on lihtne - 32 indikaatorit, kõigil võrdne kaal. EL-i parim tulemus on 1 ja kehvim 0 ning ülejäänud paigutatatakse sinna vahele. Tulemustabeli metoodika on leitav SIIN. Euroopa keskmine tase on piir, kust edasi on tugevad innovaatorid. Meil jäi 0,4% puudu. 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields